Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam lần thứ 6
Home
Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam lần thứ 6 PDF. In Email

Ngày 22/3/2019, Hội nghị Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Hội nghị phiên toàn thể lần thứ 6, tại tỉnh Lâm Đồng, nhằm tổng kết công tác Hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019; đồng thời tổ chức Tọa đàm “Thư viện và Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

Về dự Hội nghị-Tọa đàm của Hội Thư viện Việt Nam, có các vị đại biểu, khách mời: Ông Nguyễn Tiến Hải; Phó giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng; Ông Nguyễn Dũng- PhóTrưởng phòng nghiệp vụ, Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng; Ông Hồ Thanh Hà, Giám đốc Thư viện tỉnh Lâm Đồng, cùng các đại biểu trong Ban Lãnh đạo Hội Thư viện, các Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Hội Thư viện Việt Nam khóa III. Đ/c Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đã thay mặt Lãnh đạo Hội đọc Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác 2018 (gồm 10 nội dung chính) và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019, bao gồm 5 vấn đề trọng tâm (trong đó có các nội dung: Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước và xây dựng cơ chế chính sách về công tác thư viện;. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội; Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và nghiên cứu khoa học; Hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; Củng cố, duy trì Trang thông tin điện tử (trang WEB) của Hội Thư viện Việt Nam; thu Hội phí năm 2019 và các công tác khác của Hội...).

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác Hội năm 2018; phương hướng nhiệm vụ 2019; nhiều đại biểu đã góp ý kiến để hoàn thiện Báo cáo Tổng kết Hội, trong đó nhấn mạnh: Báo cáo cần bổ sung thêm những thông tin hoạt động của các đơn vị thành viên (do nhiều đơn vị chưa gửi báo cáo về Hội Thư viện năm 2018); đồng thời ghi nhận năm 2018, Hoạt động Hội ở nhiều Chi hội, Liên Chi hội có nhiều khởi sắc, trang Web của Hội thư viện đã được nâng cấp, duy trì với nhiều thông tin bổ ích và thiết thực hơn. Công tác xây dựng VBPQ đã được Vụ Thư viện đẩy mạnh hơn (trong đó có xây dựng Đề án Luật Thư viện và các VBPQ về thư viện). Bên cạnh đó, các hoạt động thư viện (Hội nghị, hội thảo, hội thi và nghiên cứu khoa học...) ở Thư viện Quốc gia Việt Nam và các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc Hội Thư viện VN đã đạt nhiều kết quả tốt. Các đại biểu dự Hội nghị đã phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm và mong muốn, đề xuất tổ chức Hội Thư viện thời gian tới cần chuẩn bị tốt các nội dung chuyên môn, thúc đẩy việc kết nối & chia sẻ tài nguyên thông tin-thư viện với nhau (thư viện số dung chung); quan tâm đến bản quyền tác giả trong thư viện? đẩy nhanh việc số hóa tài liệu phục vụ CMCN 4.0 trong tương lai; tăng cường tập huấn cho các hội viên; tham gia xây dựng các chính sách cho cán bộ thư viện; tăng cường liên kết giữa Hội Thư viện với các tổ chức thành viên để tổ chức Hội nghị-Hội thảo toàn quốc; đẩy mạnh phát triển văn hóa đọc trong nhân dân; đồng thời chỉ đạo các đơn vị thành viên & phối hợp tổ chức tốt “Ngày sách Việt Nam” lần thứ 6 (năm 2019); Vấn đề thu hội phí và xã hội hóa để có thêm kinh phí cho hoạt động Hội trong những năm tới v.v....

Hội nghị BCH lần thứ 6 Hội thư viện VN đã cho ý kiến biểu quyết, nhất trí 100% đồng ý về các trường hợp sau: 02 Ủy viên BCH Hội có Đơn xin thôi không tham gia BCH Hội khóa III: đó là đ/c Phan Thị Thu Nga (nghỉ chế độ hưu trí) và đ/c Đinh Xuân Quyện (vì lý do chuyển công tác khác); 01đồng chí tham gia BCH Hội khóa 3 (nhiệm kỳ 2016-2021), Đó là TS. Nguyễn Mạnh Hải- Phó Viện trưởng Viện Thông tin khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Hội nghị BCH, Hội Thư viện VN đã tổ chức tọa đàm “Thư viện văn Văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”. Các đại biểu đã phát biểu, trao đổi ý kiến về nội dung quan trọng, bổ ích về vấn đề thư viện và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số, trong đó nhấn mạnh các nội dung: CSVC, nguồn nhân lực, vấn đề công nghệ, bản quyền tác giả, xây dựng thư viện số và nhất là liên thông-chia sẻ tài nguyên thông tin là những vấn đề cốt lõi của TV trong kỷ nguyên số./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện.

2019-04-05-bch-02

Quanh cảnh Hội nghị-Tọa đàm

2019-04-05-bch-03

Ông Nguyễn Tiến Hải; Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phát biểu chào mừng Hội nghị

2019-04-05-bch-04

Các đ/c Lãnh đạo Hội chủ trì Hội nghị-Tọa đàm

2019-04-05-bch-05

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

2019-04-05-bch-06

2019-04-05-bch-07

Các đại biểu dự Hội nghị-Tọa đàm trao đổi ý kiến

 

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2018-dl-ads

2018-ted-ads-1