Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện
Home Tin tức Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện
Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo Góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện PDF. In Email

Sáng 7.9, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo góp ý hoàn thiện Dự thảo Luật Thư viện, nhằm lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Thư viện đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành thư viện, khắc phục những hạn chế, tồn tại sau gần 18 năm thi hành Pháp lệnh Thư viện, tạo cơ sở pháp lý để ngành thư viện phát triển mạnh mẽ trong tình hình mới.

Tham dự Hội thảo có đại diện Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc Hội; đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ VHTTDL; Bộ Khoa học và Công nghệ; cùng đại diện một số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện Thư viện và Trung tâm TT-TV các trường đại học, cao đẳng; viện nghiên cứu, thư viện các cấp; các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp, lĩnh vực thư viện - thông tin, các nhà khoa học...Về phía đại biểu là Lãnh đạo ngành Thư viện Việt Nam, có: TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện; Ths. Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam; Ths. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam.

Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 8.6.2018 của Quốc hội về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Quyết định số 792/QĐ-TTg ngày 28.6.2018 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018, các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được phân công chủ trì xây dựng dự thảo Luật Thư viện. Ngày 17.8.2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3103/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Thư viện” tại 2 khu vực: Miền Bắc và miền Nam. So với Pháp lệnh Thư viện, dự thảo Luật Thư viện đã mở rộng phạm vi điều chỉnh thêm các nội dung quan trọng, đó là: Thư viện ngoài công lập, thư viện có yếu tố nước ngoài và ứng dụng CNTT trong hoạt động thư viện.

Theo Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Dương Thúy Ngà, dự thảo Luật Thư viện có 6 chương 52 điều: Quy định hoạt động thư viện; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động thư viện; quản lý nhà nước về thư viện v.v.... Dự thảo đã cụ thể hóa các chính sách về thư viện: Đa dạng hóa các loại hình thư viện nhằm đẩy mạnh xã hội hóa để phát huy các nguồn lực, vốn tài liệu; phát triển loại hình thư viện số tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được tiếp cận và sử dụng thông tin thuận lợi ở mọi nơi, mọi lúc; bảo đảm tính minh bạch, cơ chế xử lý toàn diện đối với thư viện và bảo vệ vốn tài liệu thư viện thông qua các điều kiện thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động của thư viện; mở rộng chức năng và hoạt động của thư viện công lập nhằm tăng cường năng lực cung ứng dịch vụ công của thư viện; đổi mới quy định về phân hạng và đánh giá tác động của thư viện; kiện toàn hệ thống thư viện công cộng cấp huyện, cấp xã trên cơ sở sắp xếp, bố trí các mô hình phòng đọc sách, tủ sách cơ sở để phát huy hiệu quả đầu tư của Nhà nước trong việc phục vụ người dân học tập suốt đời...

Tại Hội thảo, đã có hơn 10 ý kiến góp ý cho dự thảo Luật Thư viện. Đa số các đại biểu cho rằng, dự thảo luật là mong mỏi của những người làm công tác thư viện từ Trung ương tới địa phương, thư viện các Bộ, ngành. Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề về: Thư viện tư nhân, thư viện có yếu tố nước ngoài, vấn đề liên thông, bản quyền tác giả trong lĩnh vực thư viện, quyền và nghĩa vụ của thư viện và người sử dụng thư viện... Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc Hội Nguyễn Thị Sáu cho biết: Ủy ban VHGDTNTNNĐ cua Quốc hội đang có đợt khảo sát hoạt động thư viện tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh/thành phố; để xem xét và cho ý kiến về Dự thảo Luật Thư viện lần này. Việc xây dựng và ban hành Luật Thư viện nhằm thúc đẩy sự nghiệp thư viện phát triển, phát huy hiệu quả các chức năng của thư viện trong bảo vệ quyền tiếp cận thông tin và lợi ích hưởng thụ văn hóa của nhân dân; thúc đẩy việc truyền bá văn minh của nhân loại, gìn giữ, phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc; tạo cơ hội cho việc học tập suốt đời, trau dồi đạo đức cá nhân, nâng cao trình độ văn minh xã hội và trình độ khoa học, văn hóa cho công dân, phục vụ phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện:

2018-09-11-gop-y 1 

TS. Vũ Dương Thúy Ngà -Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL phát biểu Khai mạc Hội thảo

 2018-09-11-gop-y 2

TS. Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế  và TS.Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội thảo,

 2018-09-11-gop-y 3

Bà Nguyễn Thị Sáu, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội phát biểu ý kiến

 2018-09-11-gop-y 4

Ths. Kiều Thúy Nga, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam phát biểu ý kiến

2018-09-11-gop-y 5 

Ths. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam phát biểu ý kiến

2018-09-11-gop-y 6 

Ông Đào Văn Quyến, Giám đốc Thư viện tỉnh Hưng Yên phát biểu ý kiến

_____________

Tin và ảnh: Nguyễn Phương- Hữu Giới