Giới thiệu chung
Home Giới thiệu Giới thiệu chung
Giới thiệu chung PDF Print E-mail
There are no translations available.

Tên gọi chính thức: HỘI THƯ VIỆN VIỆT NAM

Tên giao dịch Quốc tế: VIETNAM LIBRARY ASSOCIATION (VLA)

Ngày thành lập: 20/4/206 theo Quyết định số 689/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ

Tài khoản: 102010000505583 Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 043.9366596

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Website: http://www.vla.org.vn

Logo chính thức:

logo

 

TIN MỚI

Đối tác

leaf-vn

nlv

DOWNLOAD