Phương hướng hoạt động năm 2011
Home Giới thiệu Phương hướng hoạt động
Phương hướng hoạt động năm 2011 PDF. In Email

Năm 2011, cả nước hướng tới Đại hội Đảng CSVN lần thứ XI và nhiều ngày kỷ niệm lớn. Hội TVVN sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ nhất, chuẩn bị Đại hội lần thứ 2 vào tháng 10/2011.

Thường trực Hội dự kiến tổ chức một số hoạt động chính sau:

- Ổn định tổ chức theo đề án của Thường trực Hội.

- Xây dựng Đề án và triển khai các hoạt động chuẩn bị Đại hội Hội thư viện Việt Nam lần thứ 2 (về tổ chức nhân sự, sửa đổi điều lệ, thành lập các ban: Nội dung tổ chức, Hậu cần... chuẩn bị Đại hội);

- Mở 1 lớp tập huấn cho lãnh đạo các Chi hội  về “Công tác Hội trong tình hình hiện nay”.(dự kiến tháng 3/2011)

- Tổ chức 1 Hội thảo chuyên đề

- Phối hợp với Vụ Thư viện, phát động sâu rộng trong cả nước phong trào thi đua “Xây dựng thư viện thân thiện và cán bộ thư viện tiên tiến”

- Tham gia đề tài nghiên cứu: Tổng kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ thư viện (Phối hợp với vụ Thư viện); Xây dựng Danh mục TV VN.

- Phối hợp với Hội nhà báo Việt Nam tổ chức chấm, trao giải Báo xuân 2011;

- Tham gia Ban soạn thảo Luật Thư viện;

- Ổn định tổ chức Hội ở cơ sở. Tiếp tục hoàn thành việc thu hội phí tập thể;

- Quảng bá và chuẩn bị tham gia ĐH CONSAL XV;

- Xây dựng dự án “Xây dựng Hội TV VN vững mạnh”, tranh thủ sự giúp đỡ của IFLA.

(Trích báo cáo tổng kết hoạt động của Hội thư viện Việt Nam năm 2010 và phương hướng hoạt động năm 2011)

 

TIN MỚI

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2018-dl-ads

2018-ted-ads-1