Hội Thư viện Việt Nam làm việc với Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hội Thư viện Việt Nam làm việc với Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch In

 

Ngày 18/10, tại Hà Nội, thực hiện kế hoạch công tác năm 2018, Ban Thương vụ Hội Thư viện Việt Nam đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã đến dự và chủ trì buổi làm việc. Tới dự Chương trình làm việc với Lãnh đạo Bộ VHTTDL có đ/c Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện; các đ/c Phó Chủ tịch Hội và một số đ/c Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thư viện VN và đại diện Vụ Thư viện.

Mục đích của buổi làm việc là để Hội Thư viện Việt Nam báo cáo với Lãnh đạo Bộ VHTTDL kết quả công tác Hội nửa nhiệm kỳ (giai đoạn 2016-2018); phương hướng công tác (giai đoạn 2019-2021); đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ về quản lý Nhà nước đối với Hội Thư viện VN.

Tại buổi làm việc, Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam đã thay mặt Hội Thư viện Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động Hội Thư viện Việt Nam, giai đoạn 2016 – 2018. Theo đó, dù hiện nay Hội còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hạn hẹp về kinh phí và nhân lực, nhưng Hội đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Những hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, cổ vũ văn hóa đọc của Hội đã thu hút hàng triệu độc giả và nhân dân cả nước tham dự.

2018-10-23-hoi-tv 1

Toàn cảnh buổi làm việc Lãnh đạo Bộ VHTTDLvới Ban Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam

Cụ thể, hơn 2 năm qua, Hội Thư viện Việt Nam đã có nhiều hoạt động khởi sắc, đạt được những kết quả tốt đẹp, trong đó có các mặt công tác trọng tâm như: Tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia ngành thư viện thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện; công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội; công tác chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học về thư viện và văn hóa đọc v.v đều có nhiều chuyển biến tốt; Bên cạnh đó các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội và hoạt động nghiên cứu khoa học; hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; thi đua-khen thưởng, giải thưởng của Hội Thư viện cũng đã có nhiều kết quả nổi bật so với nhiệm kỳ trước… Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo khái quát công tác Hội Thư viện nửa nhiệm kỳ qua, các đ/c Phó Chủ tịch Hội và Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thư viện cũng đã phát biểu ý kiến nhấn mạnh và bổ sung vào phần kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 – 2021 (với 8 nội dung lớn của Hội).

Nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế về công tác Hội và phát huy được những mặt tích cực trong thời gian tới, đặc biệt mong muốn Bộ VHTTDL quan tâm đến tổ chức Hội Thư viện VN như một tổ chức xã hội-nghề nghiệp; tại buổi làm việc, các đại biểu Hội Thư viện Việt Nam đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Lãnh đạo Bộ VHTTDL (gồm 8 điểm chính).

2018-10-23-hoi-tv 2

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy đã ghi nhận, biểu dương & đánh giá cao những kết quả và đóng góp của Hội Thư viện đối với văn hóa đọc và sự nghiệp thư viện ở nước ta trong thời gian qua. Đồng thời đ/c Thứ trưởng thay mặt Lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng đã tiếp thu tất cả các ý kiến phát biểu, cùng những kiến nghị, đề xuất, góp ý của Hội Thư viện Việt Nam đối với Bộ VHTTDL về công tác quản lý Hội Thư viện trong tình hình mới. Thư trưởng Trịnh Thị Thủy cũng cho biết, trong thời gian tới Bộ VHTTDL đang tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội ban hành Luật Thư viện, nhằm tạo điều kiện thúc đẩy sự nghiệp thư viện Việt Nam và văn hóa đọc ở nước ta phát triển, hội nhập với thư viện khu vực và thế giới. Đồng thời Bộ cũng cam kết sẽ thường xuyên giúp đỡ, tạo điều kiện và quan tâm hơn đến các hoạt động của Hội Thư viện Việt Nam trong khả năng, quyền hạn cho phép của Bộ VHTTDL./.

___________

Tin, bài: Hà Anh, HG - ảnh: Đình Đạt