ĐẠI HỘI THÀNH LẬP LIÊN CHI HỘI VÀ CHI HỘI THƯ VIỆN CHUYÊN NGÀNH In

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 2 Hội Thư viện Việt Nam nhiệm kỳ 2011 – 2016 ngày 24/11/2011; sau gần 4 tháng tập hợp, tuyên truyền, vận động và tiến hành các công tác chuẩn bị, được sự nhất trí của Ban Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam, Đại hội thành lâp Liên Chi hội và các Chi hội Thư viện chuyên ngành đã được tổ chức trọng thể vào ngày 21/06/2012.

Tại Đại hội, các Chi hội Thư viện và Liên Chi hội được thành lập gồm: Chi hội Thư viện chuyên ngành Kinh tế; Chi hội các Thư viện Khoa học Xã hội; Chi hội các Thư viện Khoa học và Công nghệ; Chi hội Thư viện Hệ thống Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh; Liên Chi hội Thư viện chuyên ngành. Gần 200 đại biểu tham dự đã nhất trí cao với tinh thần Đại hội và đã bầu ra được Ban Chấp hành Chi hội, Liên Chi hội Thư viện chuyên ngành khóa I (2012-2014).

alt

Chủ tọa Đại hội

Việc thành lập các Chi hội và Liên Chi hội Thư viện chuyên ngành đã đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng được tham gia sinh hoạt trong cộng đồng nghề nghiệp của các cán bộ thư viện đang công tác tại gần 300 các cơ quan Bộ, ngành, học viện, Viện nghiên cứu, Trung tâm Thông tin thuộc các cơ quan trung ương.

alt

Toàn cảnh Đại hội

Cũng tại Đại hội, Ban Thường vụ Hội Thư viện Việt Nam đã trao Quyết định kết nạp hội viên cho Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân.

Tin: Hồng Vân; Ảnh: Thu Trang