HỘI NGHỊ LẦN THỨ 2 BAN CHẤP HÀNH HỘI THƯ VIỆN KHÓA II In

Ngày 4-5/3/2013, Hội nghị lần thứ 2, BCH Hội Thư viện Việt Nam khóa II được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Tham dự Hội nghị có các thành viên trong BCH, đại biểu đến từ các Chi hội, Liên Chi hội thư viện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe: 1) Đ/c Chủ tịch Hội trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2013 của Hội TV; 2) Định hướng về chuyên môn do Bà Phan Thị Kim Dung, GĐ. Thư viện Quốc gia Việt Nam trình bày: tập trung áp dụng các chuẩn ở mức độ cao (DDC toàn văn bản 22-23, Từ khóa với gần 30.000 đề mục), phát triển mạnh Dữ liệu số có phân công và phối hợp giữa các thư viện lớn của các hệ thống nhằm thực hiện mục tiêu hiện đại, kinh tế và hiệu quả, đẩy mạnh việc xây dựng TV Lai (từ TV truyền thống phát triển thành TV Điện tử, TV Số); 3) Bà Vũ Dương Thúy Ngà, Đại diện Vụ Thư viện góp ý cho Hội cần thực hiện tốt hơn các quy định của Bộ VHTTDL trong các sự kiện HTQT và báo cáo hàng năm, trao đổi quan điểm của Vụ về việc thành lập Chi hội và đổi tên từ Liên hiệp thành Liên chi hội là “nên” nhưng cần cân nhắc kỹ, đảm bảo tính “tự nguyện” và “tùy địa phương, không nhất thiết tất cả”…

hntv-lan-ii-khoa-ii-01

Các đại biểu đều nhất trí với bản dự thảo báo cáo; Đánh giá về những mặt hoạt động nổi bật như: HTQT, duy trì hoạt động từ TƯ tới cơ sở; Đề xuất Hội nên tham gia việc đánh giá công tác TV sau 15 năm thực hiện NQTW 5 khóa VIII (năm 1988) về công tác văn hóa – thông tin; Khẳng định sự cần thiết tạo nên sự nhất trí trong nhận thức của cán bộ lãnh đạo các TV về việc thành lập các Chi hội, tiến tới thành lập Hội TV thành viên ở các tỉnh; Thông tin nhanh về một số hoạt động của Chi hội chuyên ngành hệ thống trường CT-HC QG HCM và hệ thống TV trong toàn quân năm 2012 và dự kiến 2013.

Năm 2012, BCH đã đạt được thành tích nổi trội trong lĩnh vực phát triển tổ chức Hội ở cơ sở; trong bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho BCH và các cán bộ chủ chốt của Hội hiện nay và tương lai; Công tác HTQT và việc tham gia nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ TV. Các hoạt động của Hội bước đầu thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn, vừa tạo nên những màu sắc hoạt động riêng, thiết thực và hấp dẫn.

Với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Hội nghị đã chỉ ra khá nhiều yếu kém còn tồn tại của công tác Hội. Nổi bật nhất của hạn chế đang tồn tại là công tác phát triển Hội, bao gồm việc tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút hội viên; kiện toàn công tác tổ chức Hội ở cơ sở và sáng tạo nội dung, hình thức hoạt động mang tính chất của Hội xã hội – nghề nghiệp.

hntv-lan-ii-khoa-ii-02

BCH đã dành 01 buổi cho hội thảo chuyên đề về kiện toàn tổ chức Hội ở cơ sở, bao gồm việc thành lập Chi hội, thành lập Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ và việc đóng Hội phí. Hội thảo đã tạo nên sự thống nhất cao trong nhận thức của các đại biểu tham dự. Tổng kết Hội nghị, đ/c Phạm Thế Khang, Chủ tịch Hội đã kêu gọi sự cộng đồng trách nhiệm của tất cả các thành viên nhằm xây dựng Hội Thư viện Việt Nam ngày một vững mạnh.

hntv-lan-ii-khoa-ii-03

_____________________

Tin và ảnh: Hồng Vân