Home Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019 PDF. In Email

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2019

Số 02/BC-HTVVN

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2019

- Kính gửi Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ; sự cố gắng nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và các Chi hội-Liên Chi hội thư viện thành viên; Hội Thư viện Việt Nam đã đạt được một số kết quả sau:

I. Kết quả hoạt động Hội năm 2018

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

Năm 2018, nhằm tích cực triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện, Hội Thư viện Việt Nam đã triển khai các hoạt động sau:

- Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác thư viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển lãm sách báo-tư liệu, tập huấn, hội nghị, hội thảo-hội thi...); trong đó có các sự kiện quy mô cấp toàn quốc như: Chung kết Hội thi cán bộ thư viện giỏi toàn quốc, các Hội thảo, hội nghị của Bộ VHTTDL về thư viện và văn hóa đọc trong kỷ nguyên số v.v…

- Hội Thư viện đã tích cực tham gia góp ý Dự thảo Luật Thư viện VN (từ lần 1 đến lần 4); các Dự thảo Thông tư, Quy chế của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành Trung ương về công tác thư viện.

- Hội Thư viện VN đã phối hợp chỉ đạo các Chi hội thành viên triển khai mạnh mẽ các hoạt động thông tin, truyên truyền và phổ biến kiến thức cho cộng đồng & bạn đọc. Các Chi hội-Liên Chi hội thư viện đã tổ chức/phối hợp tổ chức nhiều cuộc trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu và nhất là tổ chức Ngày hội sách và văn hóa đọc (21.4) trên nhiều địa bàn, khu dân cư từ Trung ương đến các địa phương (trong đó có Thư viện Quốc gia Việt Nam với các triển lãm quốc gia, hệ thống thư viện Quân đội, hệ thống thư viện Bộ Công An và các Chi hội thư viện tỉnh, thành phố; các Chi hội thư viện trường Đại học và cao đẳng v.v...), đã thu hút hàng chục ngàn, hàng triệu độc giả và nhân dân cả nước tham dự. Đây là dịp để bạn đọc và nhân dân tiếp cận thông tin, tri thức và nhiều chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ; đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

2. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức.

- Tổng số hội viên Hội thư viện VN (đến hết tháng 12/2019): 5.803 người

+ Hội viên tổ chức: 335 Chi hội & Liên Chi hội (trong đó có Liên Chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Bắc: 80 chi hội và Liên Chi hội Thư viện các trường đại học khu vực phía Nam: 82 Chi hội); còn lại các Chi hội & Liên chi hội trực thuộc Hội.

+ Hội viên cá nhân: Tổng số có 5.803 người.

+ Phòng, Ban, đơn vị thực thuộc: Hiện tại, Hội đang ổn định tổ chức bộ máy với 5 Ban công tác, gồm: Ban Tổ chức và Hội viên; Ban Hợp tác quốc tế; Ban chuyên môn nghiệp vụ; Ban Tài chính; Văn phòng Hội.

Trong năm 2018, Hội thư viện Việt Nam đã chỉ đạo các hoạt động sau:

- Chỉ đạo Chi hội Thư viện Khối kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020.

- Chỉ đạo thành lập 02 Chi hội thư viện, đó là: Chi hội thư viện tỉnh Thái Nguyên (gồm gần 50 hội viên) và Chi hội Thư viện Công ty Cổ phần Sách Thái Hà (Thai Ha Book, gồm 67 hội viên). Hiện tại 02 Chi hội này đang triển khai các hoạt động rất có hiệu quả.

- Ban hành Quy chế hoạt động của BCH Liên Chi hội Thư viện các trường Đại học và cao đẳng khu vực phía Bắc (nhiệm kỳ 2016-2021); để thống nhất, điều hành các hoạt động chung của Liên Chi hội.

- Tham gia Hội nghị Liên hiệp Hội Việt Nam (Đ/c Nguyễn Hữu Giới Chủ tịch Hội được bầu làm Ủy viên Hội đồng Trung ương khóa VII, nhiệm kỳ 2015-2020; thay thế đ/c Phạm Thế Khang nghỉ hưu).

- Hội Thư viện VN đã tổ chức thành công 02 Hội nghị BCH Hội Thư viện Việt Nam lần thứ 4 (tại tỉnh Ninh Bình) và lần thứ 5 (tại TP. Đà Nẵng); sau đó có gửi Thông báo kết quả Hội nghị cho các đ/c Ủy viên BCH Hội và Báo cáo Lãnh đạo Bộ VHTTDL (bằng văn bản). Tại 2 Hội nghị quan trọng này, Hội cũng đã nhất trí để 03 đ/c Ủy viên BCH Hội thôi không tham gia công tác (do nghỉ hưu và chuyên công tác khác); đồng thời bầu bổ sung 02 đ/c vào BCH Hội Thư viện VN, nhiệm kỳ 2016-2021).

3. Công tác chuyên môn của Hội.

.....

[xem bản toàn văn Báo cáo]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final