Home Báo cáo Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020
Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 PDF. In Email

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020

------------------------------------

- Kính gửi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

I. Kết quả hoạt động năm 2019 của Hội Thư viện Việt Nam.

1. Công tác tập hợp trí thức, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện.

Năm 2019, Hội Thư viện Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; pháp luật của Nhà nước về công tác thư viện. Các Chi hội-Liên Chi hội thành viên trực thuộc Hội đã chủ động triển khai thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về công tác thư viện (bằng các hình thức: tuyên truyền, phổ biến thông tin; triển lãm sách báo-tư liệu, tập huấn, hội nghị, hội thảo-hội thi...); đồng thời Hội Thư viện VN đã tham gia góp ý Dự thảo các Thông tư, Quy chế của Bộ VHTTDL; của các Bộ, ngành Trung ương về công tác thư viện-trong đó đặc biệt nhiều đồng chí trong BCH đã tham gia góp ý Dự thảo Luật Thư viện qua các lần dự thảo; tham gia Hội nghị góp ý kiến Dự thảo Luật Thư viện (do Ủy ban VHGDTTNNĐ Quốc hội tổ chức vào cuối tháng 7/2019 tại 3 miền Bắc –Trung-Nam). Cả năm 2019, Hội Thư viện Việt Nam đã phối hợp chỉ đạo các Chi hội thành viên triển khai mạnh mẽ các hoạt động thông tin, truyên truyền, trong đó có các cuộc trưng bày, triển lãm sách, báo, tư liệu và nhất là tổ chức Ngày hội Sách và văn hóa đọc (21.4) trên nhiều địa bàn, khu dân cư từ Trung ương đến các địa phương (Đặc biệt năm 2019, Chính phủ đã tổ chức tổng kết 5 năm Ngày sách Việt Nam), đã thu hút hàng chục ngàn, hàng triệu độc giả và nhân dân cả nước tham dự. Đây là sự kiện rất có ý nghĩa, là dịp để bạn đọc và nhân dân tiếp cận thông tin, tri thức và nhiều chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Chính phủ; đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. Về hoạt động ngày sách VN năm 2019, các đ/c Lãnh đạo Hội Thư viện VN đã đi dự ở các đơn vị như: 5 năm Ngày sách VN tại Công viên Thống nhất, Thư viện Quốc gia VN, Thư viện TW Quân đội, Thư viện Bộ Công an, các thư viện: Trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ Tư Pháp và 1 số số địa phương: TP. Hải Phòng, tỉnh Phú Thọ, tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Hà Nam; tỉnh Ninh Bình v.v….

2. Về công tác tổ chức, bộ máy và phát triển hội viên.

- Về công tác tổ chức-nhân sự của Hội: Tại Hội nghị BCH lần thứ 7 Hội Thư viện VN tại tỉnh Quảng Ninh, các đại biểu đã cho ý kiến biểu quyết, nhất trí 100% đồng ý về các trường hợp sau: 01 Ủy viên BTV Hội, Phó Chủ tịch Hội có Đơn xin thôi không tham gia BCH Hội khóa III: đó là đ/c Nguyễn Chí Bính, Phó Cục trưởng cục Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ chơi trẻ em (Bộ GĐ&ĐT); do chuyển công tác khác); bầu bổ sung 01 đồng chí tham gia BTV, Phó Chủ tịch Hội (nhiệm kỳ 2016-2021), Đó là đ/c Phạm Văn Sinh- Phó Cục trưởng cục Cơ sở vật chất, trang thiết bị và đồ chơi trẻ em (Bộ GĐ&ĐT); Ban Thường trực Hội Thư viện VN đã có Quyết định về cả 2 trường hợp này.

- Về phát triển hội viên mới, năm 2019, Hội Thư viện VN đã kết nạp 03 Chi hội thư viện mới, đó là: Chi hội Thư viện Viên Hán-Nôm; Chi hội Thư viện Học viện Dân tộc; Chi hội Thư viện Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (tổng số 89 hội viên); Nâng tổng số hội viên của Hội Thư viện VN đến cuối năm 2019 là: 5.892 người (gồm có: 338 Chi hội & Liên Chi hội; Hội viên cá nhân là 5.892 người).

Xem chi tiết [tại đây]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final