Đại hội thành lập chi hội Thư viện tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ I, 2011 - 2013) In

Sáng ngày 8/4/2011, Thư viện tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại hội thành lập chi hội Thư viện tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ I, 2011 - 2013) với sự tham gia của hệ thống thư viện công cộng gồm: Thư viện tỉnh, thư viện các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, thư viện ngành Cao su Đồng Nai, thư viện ngành giáo dục.

Đây là một tổ chức hội nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng, hệ thống thư viện Tổng công ty Cao su Đồng Nai và ngành giáo dục. Hội cũng là nơi để những người làm công tác thư viện gửi gắm tâm tư, trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác, tăng cường hợp tác để giải quyết những vấn đề nghiệp vụ chung của ngành cũng như tăng cường liên kết công tác phục vụ giữa các hệ thống.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Thư viện tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ I (2011 - 2013), gồm 7 đồng chí (Đồng chí Trần Tất Thành – Giám đốc thư viện tỉnh Đồng Nai – làm Chi hội trưởng), các phân hội trưởng ở các huyện, thị xã, thành phố, ngành Cao su Đồng Nai, ngành giáo dục.

hoi-tv-dong-nai-2

Ban Chấp hành Hội thư viện Đồng Nai nhiệm kỳ I (2011 - 2013)

Trước đó, Thực hiện chương trình công tác năm 2011, Thư viện tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ chuyên đề tóm tắt – chú giải cho toàn thể cán bộ làm công tác thư viện trong hệ thống thư viện công cộng tỉnh Đồng Nai.

__________

Tin Thư viện tỉnh Đồng Nai