Danh sách các đơn vị tài trợ In

STT

ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

 

1

 

Thư viện Quốc gia Việt Nam

 

2

 

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ

 

3

 

Nhà xuất bản Trẻ

 

4

 

Công ty Nam Hoàng

 

5

 

Công ty Igroup

 

6

 

Công ty CMC

 

7

 

Liên hiệp Thư viện Đại học phía Bắc

 

8

 

Thư viện Quân đội

 

9

 

Nhà xuất bản Giáo dục

 

10

 

Công ty CP TED

 

11

 

Cục Thông tin KH và CNQG

 

12

 

Thư viện Hà Nội

 

13

Vụ Thư viện

 

14

Nhà sách Tràng An

 

15

Thư viện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

16

 

Công ty Hà Thế

 

17

 

Nhà xuất bản Phụ Nữ

 

18

 

Nhà xuất bản Kim Đồng

 

19

 

Thư viện tỉnh Hà Tĩnh

 

20

 

Nhà sách Minh Lâm

 

21

 

Khoa Thư viện – Thông tin trường ĐH Văn hóa Hà Nội

 

22

 

Thư viện Thành phố Hải Phòng

 

23

 

Khoa TT-TV trường ĐH KHXH&NV Hà Nội

 

24

 

Ông Chu Ngọc Lâm

 

25

 

Thư viện tỉnh Thanh Hóa

 

26

 

Thư viện tỉnh Bình Dương