Home Tin tức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Triển lãm ảnh và tư liệu “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Triển lãm ảnh và tư liệu “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. PDF. In Email

Thực hiện Công văn số 1460/BVHTTDL-TV ngày 17/4/2019 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 78/HD-BTGTU ngày 02/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên V/v tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019); Kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019), sáng ngày 26/8/2019; tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức Triển lãm ảnh và tư liệu với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Tới dự Khai mạc triển lãm, có các đại biểu TW và tỉnh Thái Nguyên: GS-TS Hoàng Chí Bảo, Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận TW; đ/c Trịnh Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Ths. Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện VN; đ/c Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên; cùng đại diện lãnh đạo các sở, Ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo một số huyện/thị/thành của tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các phòng, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTT&DL và đông đảo bạn đọc của Thư viện tỉnh Thái Nguyên. Triển lãm trưng bày, giới thiệu trên 200 hình ảnh, tài liệu quí giá liên quan đến nội dung cốt nõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ với Thái Nguyên, Thái Nguyên với Bác Hồ; những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên sau 50 năm thực hiện Di chúc của Người; trên 500 cuốn sách về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; báo cáo của các ngành, địa phương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung Triển lãm giới thiệu tài liệu gồm 4 phần: Phần 1: Một số hình ảnh tư liệu, ấn phẩm về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Di chúc của Người (do Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cung cấp). Phần 2: Một số hình ảnh tư liệu về Bác Hồ với Thái Nguyên; Thái Nguyên với Bác Hồ. Phần 3: Một số hình ảnh của Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân các dân tộc Thái Nguyên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 4: Tài liệu, ấn phẩm về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Báo cáo của các ngành, địa phương trong tỉnh Thái Nguyên về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu Khai mạc triển lãm; đ/c Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên đã nhấn mạnh: Trong suốt cuộc đời đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người, Chủ tịch Hồ Chí Minh “Chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành….”. Bởi vậy, trước lúc đi xa, Người không chỉ để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân một nhân cách lớn, một tư tưởng lớn, một sự nghiệp lớn, mà Người còn để lại bản Di chúc lịch sử. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện có ý nghĩa lịch sử vô giá, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc: Đó là tư tưởng về xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh; Thực hiện chính sách xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa, phát huy nguồn lực con người, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân; Chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; Kiên định mục tiêu đi lên xã hội chủ nghĩa và thực hiện công cuộc đổi mới v.v... Hôm nay chúng ta tổ chức Trưng bày triển lãm ảnh và tư liệu về “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, cũng là dịp để cán bộ và nhân dân trong tỉnh có dịp thấy được những bức ảnh & tư liệu phong phú và quý giá về Bác Hồ kính yêu, về Đảng Quang vinh; đồng thời chứng kiến những thành tích to lớn của Đảng Bộ và nhân dân các dân tộc của tỉnh Thái Nguyên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tròn nửa thế kỷ qua. Triển lãm góp phần thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình của tỉnh Thái Nguyên trong việc thực hiện Di chúc của Người; qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện hiệu quả tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sức mạnh thời đại, góp phần xây dựng đất nước ta giàu đẹp, văn minh.….(Triển lãm được tổ chức từ ngày 26/8/2019 đến hết ngày 13/9/2019 tại Thư viện tỉnh Thái Nguyên (số 29, đường Bến Tượng, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên).

Sau chương trình Khai mạc Triển lãm, Thư viện tỉnh Thái Nguyên tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận TW trực tiếp truyền đạt tại Rạp chiếu bóng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Đã có trên 300 đại biểu là Cán bộ-CNV của Sở VHTTDL và nhân dân trên địa bàn TP. Thái Nguyên tới dự nghe nói chuyện. Đây là hoạt động bổ ích và thiết thực của ngành VHTTDL và Thư viện tỉnh Thái Nguyên trong năm 2019./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện

2019-08-27-thai-nguyen- 1

Đ/c Đỗ Bình Nguyên, Giám đốc Thư viện tỉnh Thái Nguyên; Phó trưởng Ban Tổ chức triển lãm phát biểu

2019-08-27-thai-nguyen- 2

Đ/c Nguyễn Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên phát biểu Khai mạc

2019-08-27-thai-nguyen- 3

Các đ/c Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại biểu Trung ương cắt băng Khai mạc Triển lãm

2019-08-27-thai-nguyen- 4

Các đại biểu Trung ương và tỉnh Thái nguyên tham dự Khai mạc triển lãm

2019-08-27-thai-nguyen- 5

2019-08-27-thai-nguyen- 6

Các đ/c Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Hội Thư viện Việt Nam tham quan gian trưng bày tư liệu

2019-08-27-thai-nguyen- 7

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo nói chuyện với cán bộ và nhân dân TP. Thái Nguyên về “ 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ” tại TP. Thái Nguyên.

_____________

Tin và ảnh: Nguyễn Thế Hanh; HG.

 

TIN MỚI

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2018-dl-ads

2018-ted-ads-1