Home Tin tức Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo quốc tế “Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương, Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”
Viện Thông tin Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo quốc tế “Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương, Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á” PDF. In Email

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; trong hai ngày 17-18/9/2019, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Thông tin Khoa học xã hội (KHXH) và Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto, Nhật Bản, Viện Thông tin KHXH (trực thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tổ chức Hội thảo quốc tế: “Hoạt động hợp tác nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương, Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”. Hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Đại học Kyoto, Nhật Bản) tài trợ, có sự tham dự của các lãnh đạo, nhà quản lý, các chuyên gia và cán bộ thư viện của các tổ chức thông tin - thư viện của Nhật Bản, Lào, Campuchia và Việt Nam.

Đoàn đại biểu Nhật Bản có GS. Shibayama Mamoru, Văn phòng ASEAN (Đại học Kyoto); PGS.TS. Ono Mikiko, Giám đốc Thư viện Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (Đại học Kyoto); cùng các chuyên gia TTTV của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Thư viện Quốc hội chi nhánh Kansai, Thư viện Đại học Kyoto, Thư viện Đại học Tokyo.

Đoàn đại biểu Lào có bà Khanthamaly Yangnouvong, Giám đốc Thư viện Quốc gia Lào; bà Sypha Phongsavath, Phó Giám đốc Thư viện Trung tâm thuộc Đại học Quốc gia Lào.

Đoàn đại biểu Campuchia có ông Sok Sophal, Thư viện Quốc gia Campuchia; ông Net Wanna, Phó Giám đốc Thư viện Hun Sen (Đại học Hoàng gia PhnomPenh).

Đoàn đại biểu Việt Nam có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; TS. Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện (Bộ VHTTDL); ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam; PGS-TS Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện TT KHXH; đại biểu là Phó Chủ tịch, Ủy viên BTV Hội Thư viện VN, đại diện Thư viện Quốc gia VN; đại diện Công ty IDT Việt Nam; Lãnh đạo, Hội đồng Khoa học Viện Thông tin KHXH; cán bộ thư viện của 33 thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Hội thảo nhằm mục đích hiện thực hóa các lợi ích của việc chia sẻ thông tin; trao đổi thống nhất nghiệp vụ thư viện theo chuẩn quốc tế nhằm thiết lập cơ sở thông tin khoa học và cơ chế hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin khoa học giữa các tổ chức thông tin-thư viện; tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác nghiên cứu quốc tế, phát hiện những vấn đề có giá trị và những vấn đề mới có ý nghĩa trong lĩnh vực KHXH. Trong diễn văn Khai mạc, TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam tham dự Hội thảo, cùng trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ TTTV, kinh nghiệm quản lý và xây dựng CSDL; tìm kiếm các giải pháp khả thi để có thể thiết lập cơ sở TTKH giữa Nhật Bản và ba nước Đông Dương; tạo nền tảng hướng tới hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn lực thông tin khoa học giữa các quốc gia Đông Nam Á; đồng thời khẳng định ý nghĩa của Hội thảo đối với việc tăng cường năng lực cho hệ thống các thư viện thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (theo mô hình thư viện trung tâm-thư viện thành viên), đối với sự phát triển và hội nhập quốc tế của các thư viện trong hệ thống thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Tại phiên Khai mạc, phát biểu của PGS.TS. Ono Mikiko nhấn mạnh vai trò và giá trị của tài liệu xuất bản định kỳ với tính cách là một trong những nguồn tài nguyên thông tin cho các nhà nghiên cứu; trình bày những khó khăn còn tồn tại trong việc tiếp cận tài liệu xuất bản định kỳ ở Đông Nam Á; kêu gọi sự hợp tác giữa các thư viện lớn ở Việt Nam, Lào và Campuchia để thúc đẩy cơ hội tiếp cận nguồn tài liệu này trong tương lai. Bài phát biểu của GS. Shibayama Mamoru giới thiệu khái lược nội dung, kết quả của các chương trình hợp tác, trao đổi học thuật giữa Nhật Bản và Việt Nam những năm qua; giới thiệu nội dung chương trình Hội thảo chuyên đề của hai nước sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2020 tại Hà Nội. Qua đó, bày tỏ mong muốn thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Kyoto (Nhật Bản) với các tổ chức nghiên cứu khoa học, TTTV ở Việt Nam cũng như ở các nước Đông Nam Á.

Tại phiên Chuyên đề “Hướng tới việc chia sẻ nguồn lực thông tin nghiên cứu khu vực tại Đông Nam Á”, bài phát biểu PGS.TS. Vũ Hùng Cường tập trung vào 3 nội dung chính: 1. Tính tất yếu của xu hướng hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học; 2/ Sự phát triển của hệ thống thư viện Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học; 3/Những vấn đề đặt ra để hiện thực hóa hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn TTKH trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0.

Các báo cáo của các đại biểu, chuyên gia đến từ Thư viện Quốc hội Nhật Bản, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Lào và Thư viện Quốc gia Campuchia đã tóm lược lịch sử hình thành, quá trình phát triển, nguồn lực thông tin-thư viện, các lĩnh vực công tác, hoạt động theo dây chuyền của các thư viện lớn ở Nhật Bản và ba nước Đông Dương; đồng thời chia sẻ quan điểm về tính tất yếu của xu hướng hợp tác, liên kết, chia sẻ nguồn thông tin khoa học, trong đó có nguồn tài liệu xuất bản định kỳ ở Đông Nam Á, và sự sẵn sàng đóng góp nhằm hiện thực hóa xu hướng này.

Tại các phiên họp có nội dung trao đổi nghiệp vụ thư viện trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đã trao đổi các ý kiến liên quan đến nội dung của các chuyên gia thông tin - thư viện của Đại học Kyoto, Đại học Tokyo, Thư viện Quốc hội Nhật Bản chi nhánh Kansai và Viện Thông tin KHXH về: Xây dựng CSDL dùng chung theo mô hình hệ thống thư viện trung tâm - thư viện thành viên của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; Khổ mẫu MARC21 cho dữ liệu thư mục; Kết nối CSDL dùng chung tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; việc xây dựng các kho tài liệu nội sinh; Giới thiệu về CSDL quy mô nhỏ cho các xuất bản phẩm đa ngôn ngữ: CSDL CSEAS cho các tạp chí xuất bản định kỳ được xuất bản ở Đông Nam Á; Nguyên tắc bảo quản tài liệu và thực tiễn v.v.....

Phát biểu bế mạc Hội thảo, PGS.TS. Vũ Hùng Cường Viện trưởng Viện Thông tin KHXH đã hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc của hội thảo; khẳng định tiềm năng hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin khoa học giữa các tổ chức thông tin - thư viện của Nhật Bản, Lào, Campuchia và Việt Nam. PGS.TS. Vũ Hùng Cường mong muốn các tổ chức thông tin - thư viện lớn của Nhật Bản, Lào, Campuchia và Việt Nam cần nỗ lực vượt qua các thách thức, thúc đẩy đảm bảo các điều kiện về hạ tầng CNTT, các trang thiết bị số hóa và lưu trữ dữ liệu lớn, các phần mềm thư viện hiện đại và có khả năng thích ứng, liên kết, thống nhất nghiệp vụ thư viện theo chuẩn quốc tế, xây dựng CSDL dạng số đạt chuẩn quốc tế ở các tổ chức TTTV để hiện thực hóa hoạt động hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin khoa học giữ các nước.

Sự thành công của Hội thảo lần này góp phần đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Viện Thông tin KHXH, cũng như hệ thống thư viện của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam với Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á và các tổ chức thông tin - thư viện lớn của Nhật Bản và ba nước Đông Dương; đồng thời góp phần thúc đẩy việc hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Kyoto, Nhật Bản và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh cùng sự kiện.

2019-09-23-khkt- 1

Quang cảnh Hội thảo

2019-09-23-khkt- 2

TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu Khai mạc Hội thảo

2019-09-23-khkt- 3

Chủ trì Hội thảo

2019-09-23-khkt- 4

PGS-TS Vũ Hùng Cường, Viện trưởng Viện Thông tin TTKH phát biểu

2019-09-23-khkt- 5

Đại biểu chuyên gia Nhật Bản phát biểu, trao đổi ý kiến

2019-09-23-khkt- 6

Ths Trần Thị Phương Lan (đại diện TVQGVN) phát biểu tham luận

2019-09-23-khkt- 7

Các đại biểu dự Hội thảo và các vị khách quốc tế chụp ảnh lưu niệm

_____________

Tin và bài: Mai Diên (Viện Thông tin KHXH)

 

TIN MỚI

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2018-dl-ads

2018-ted-ads-1