Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư muc địa chí tỉnh An Giang (1285 tên tài liệu)
Thư muc địa chí tỉnh An Giang (1285 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MUC ĐỊA CHÍ TỈNH AN GIANG (1285 TÊN TÀI LIỆU)

------------------------------------

THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1. Kỷ lục An Giang 2009 = An Giang book of record / B.s.: Giao Hưởng, Thanh Thắm, Lê Trung Tín, Nhật Tấn. - H. : Thông tấn ; Tp. Hồ Chí Minh : Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam, 2010. - 111tr. : ảnh, bản đồ ; 29cm.- (Bộ sách Kỷ lục 63 tỉnh - thành phố Việt Nam )

Tóm tắt: Giới thiệu về con người, quang cảnh tự nhiên, văn hoá - du lịch, các sự kiện lịch sử, nghệ thuật, kiến trúc, kinh tế, giáo dục, tôn giáo,... đã được ghi vào kỷ lục ghi nét tỉnh An Giang

Chỉ số phân loại: 001/K600L

Đăng ký cá biệt: DC.002374, DC.002375, DC.003455- 57

2. Kỷ yếu các đề tài nghiên cứu khoa học giai đoạn 2000 - 2004. - An Giang : Sở Khoa học công nghệ An Giang, 2004. - 275tr. ; 26cm.

ĐTTS ghi: Sở Khoa học Công nghệ An Giang

Tóm tắt: Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống của tỉnh An Giang giai đoạn 2000 - 2004: Lĩnh vực khoa học cơ bản & bảo vệ môi trường, khoa học xã hội & nhân văn, khoa học và ứng dụng, một số quy trình công nghệ nhận chuyển giao từ TP.HCM

Chỉ số phân loại : 001/K600Y

Đăng ký cá biệt: DC.000426-30

3. Kỷ yếu 50 năm hình thành & phát triển : Công ty Cổ phần in An Giang (1962 - 2012) / Lê Phước Lộc, Đặng Hồng Đức, U Thị Huê,.. - An Giang : Công ty cổ phần in An Giang, 2012. - 179tr. : ảnh ; 24cm.

ĐTTS ghi: Ủy Ban nhân dân tỉnh An Giang

Tóm tắt: Ghi lại một số sự kiện và một số hình ảnh về hoạt động của Công ty cổ phần in An Giang qua các thời kỳ: kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1962-1975), thời kỳ bao cấp từng bước chuyển sang cơ chế thị trường (1975-1998) và thời kỳ kinh tế thị trường chuyển sang cổ phần (1999-2012)

Chỉ số phân loại: 070.50959791/K500Y

Đăng ký cá biệt: DC.002643-45

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final