Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục sách địa chí tỉnh Bạc Liêu (272 tên tài liệu)
Thư mục sách địa chí tỉnh Bạc Liêu (272 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC SÁCH ĐỊA CHI TỈNH BẠC LIÊU (272 TÊN TÀI LIỆU)

-------------------------------------

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Báo chí Minh Hải đến năm 2000. - Minh Hải : Nxb Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Minh Hải, 1995. - 104 tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Chương trình Đại hội 3 Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Minh Hải nhiệm kỳ 1995 - 2000

Phân loại: 075.9797 / B108CH

Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DCV.001058

Từ khoá: Đại hội 3; Báo Chí; Hội Nhà Báo; Minh Hải

200 - TÔN GIÁO

2. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ / Thượng tọa Thích Minh Lành chủ biên, Cư sĩ Quảng Thiệt, Cư sĩ Trần Phước Thuận, Cư sĩ Tĩnh Toàn, NSNA Lê Đức Toại. - H. : Văn hóa Dân tộc, 2017. - 360 tr.; 30x21 cm

Tóm tắt: Sách ảnh ghi lại hình ảnh của Chư tôn đức Tăng Ni có công với đạo pháp và dân tộc, những công trình kiến trúc văn hóa, ngôi chùa tiêu biểu trong tỉnh, công tác Phật sự qua các thời kỳ, các hoạt động khoa học, văn hóa, có liên quan đến Phật giáo...của tỉnh Bạc Liêu

Phân loại: 294.3 / GI108H

Ký hiệu kho: Kho Địa Chí: DCV.001177

Từ khoá: Phật Giáo; Lịch sử; Bạc Liêu

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final