Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Bắc Ninh (2041 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Bắc Ninh (2041 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH BẮC NINH (2041 TÊN TÀI LIỆU)

-------------------------------------

1/. Làng nghề truyền thống tỉnh Bắc Ninh / Nguyễn Văn Phong (ch.b), Trần Đình Luyện, Nguyễn Văn Đáp, Đỗ Thị Thủy. - Bắc Ninh : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh xb, 2014. - 355tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về những nghề, làng nghề truyền thống lâu đời của tỉnh Bắc Ninh như: làng tơ tằm Vọng Nguyệt, làng đúc đồng Quảng Bố, làng gò đồng Đại Bái, nghề rèn sắt Đa Hội, làng tranh dân gian Đông Hồ,...cũng như nêu lên thực trạng và một số giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển di sản văn hóa làng nghề truyền thống Bắc Ninh trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

▪ Từ khóa: LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG | NGHỀ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG | BẮC NINH

▪ Ký hiệu phân loại: 680.959727 / L106NGH

▪ Số ĐKCB: DCVL.002028; DCVL.002029

2/. Tác phẩm và công luận : Thơ, văn / Bùi Cẩn Công. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 255tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm thơ văn của tác giả Bùi Cẩn Công (sinh năm 1924, quê ở Bắc Ninh) và một số bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của ông.

▪ Từ khóa: VĂN HỌC HIỆN ĐẠI | VIỆT NAM | BẮC NINH | THƠ | TÁC PHẨM

▪ Ký hiệu phân loại: 895.922134 / T101PH

▪ Số ĐKCB: DCVV.000679; DCVV.000680

3/. 85 năm Đảng cộng sản Việt Nam : Thư mục chuyên đề / Thư viện tỉnh Bắc Ninh. - Bắc Ninh : Thư viện tỉnh Bắc Ninh xb, 2015. - 28tr; 30cm

Tóm tắt: Gồm các bài trích về chặng đường 85 vẻ vang của Đảng và các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng được biên soạn lấy từ báo, tạp chí và sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh.

▪ Từ khóa: THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ | BÁO | TẠP CHÍ | BẮC NINH | ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

▪ Ký hiệu phân loại: 016.3242597075 / T104M

▪ Số ĐKCB: DCVL.002024

4/. Chủ tịch Hồ Chí Minh : Thư mục chuyên đề về các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) / Thư viện tỉnh Bắc Ninh. - Bắc Ninh : Thư viện tỉnh Bắc Ninh xb, 2015. - 18tr; 30cm

Tóm tắt: Gồm các bài trích về các hoạt động kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) được biên soạn lấy từ báo, tạp chí và sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh.

▪ Từ khóa: THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ | BÁO | TẠP CHÍ | BẮC NINH | HỒ CHÍ MINH, 1890 - 1969

▪ Ký hiệu phân loại: 016.92 / CH500T

▪ Số ĐKCB: DCVL.002025

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final