Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Cà Mau (402 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Cà Mau (402 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH CÀ MAU (402 TÊN TÀI LIỆU)

---------------------------------

Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát

1, Kỷ yếu hội nghị chuyên đề Thư viện phục vụ nông thôn Đồng bằng Sông Cửu Long. - Trà Vinh : Liên Hiệp thư viện Đồng Bằng Sông Cửu Long , 1999. - 128tr.; 19cm.

"Ký hiệu phân loại: 021.6/K600Y

Số ĐKCB: DC.000300"

2, Báo chí Minh Hải trong công cuộc đổi mới / Phạm Văn Tri. - Minh Hải : Nxb. Mũi Cà Mau , 1990. - 15tr.; 19cm.

Tóm tắt: Những quan điển đổi mới báo chí ở Minh Hải: Con người làm báo, chất lượng thông tin, chủ trương, chính sách, chống tiêu cực; Báo chí với cuộc sống ở tỉnh Minh Hải

"Ký hiệu phân loại: 070.959 796/B108CH

Số ĐKCB: DC.000477; DC.000478; DC.000519; DC.000520"

3, Đổi mới báo chí / Phạm Văn Tri. - Minh Hải : Nxb. Mũi Cà Mau , 1996. - 81tr.; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết, bài nói từ 1985 đến 1995 nhằm tổng kết quá trình đổi mới báo chí và lý giải những vấn đề định hướng cho quá trình đổi mới thông tin, hiện đại sự nghiệp báo chí ở Việt Nam.

Ký hiệu phân loại: CM.58/Đ452M

Số ĐKCB:DC.000501; DC.000502; DC.000503; DC.000504; DC.000505"

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final