Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí Thành phố Cần Thơ
Thư mục địa chí Thành phố Cần Thơ PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ THÀNH PHỐ CẦN THƠ

----------------------------------------

000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1/. Kỷ yếu Hội nghị chuyên đề thư viện phục vụ nông thôn Đồng bằng song Cửu Long. - Cần Thơ: Liên hiệp Thư viện ĐBSCL, 1999. - 128tr.; 21cm

Tóm tắt: Kỷ yếu gồm các bài tham luận về thư viện liên kết nhà trường, nhà

chùa, ấp văn hoá... tại hội nghị chuyên đề thư viện phục vụ nông thôn Đồng bằng

sông Cửu Long.

+ Môn loại: 027.45978 / K600Y

- Phòng Địa chí: DC 723-725

2/. Thư viện cấp huyện phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước: Kỷ yếu hội thảo - Hà Nội 25 - 28/10/2001. - H.: Thư viện Quốc gia Việt

Nam, 2002. - 98tr.

Tóm tắt: Gồm những tham luận về hoạt động của các thư viện huyện trong cả nước, trong đó có thư viện Thành phố Cần Thơ trong hội thảo "Thư viện cấp huyện

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

+ Môn loại: 027.459793 / TH550V

- Phòng Địa chí: DC 915

3/. Thư viện Thành phố Cần Thơ một chặng đường phát triển: 1976 - 2006 /

Thư viện thành phố Cần Thơ biên soạn.- Cần Thơ: Thư viện Cần Thơ, 2006. -

136tr.; 21cm

Tóm tắt: Khái quát thành tựu 30 năm xây dựng và phát triển của Thư viện Tp. Cần Thơ từ khi thành lập vào năm 1976 cho đến 2006.

+ Môn loại: 027.459793 / TH550V

- Phòng Địa chí: DC 1388-1389

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final