Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chi tỉnh Đồng Nai (368 tên tài liệu)
Thư mục địa chi tỉnh Đồng Nai (368 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHI TỈNH ĐỒNG NAI (368 TÊN TÀI LIỆU)

----------------------------------

Ai có về... Đồng Nai / Khôi Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa - Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2013. - 128 tr. : hình chụp ; 19 cm.

Âm vang Đồng Nai / Nguyễn Khánh Hòa chủ biên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2018. - 244 tr. ; 27 cm

Ấn tượng Đồng Nai 2005 - 2010 =Impression of Dong Nai 2005 - 2010. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2010. - 175 tr. : tập sách hình ảnh ; 29 cm

Atlas Đồng Nai / Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai. - Đồng Nai ; H. : Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Đồng Nai : Nxb. Bản đồ, 2005. - 271 tr. : bản đồ ; 42 cm + đĩa CD

37 năm hình thành và phát triển ngành kiểm tra Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (1976 - 2013) / Huỳnh Văn Hồng, Đào Văn Phước, Trần Thị Minh,...biên soạn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2013. - 184 tr. : hình ảnh ; 29 cm

39 năm mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai 1975 - 2014. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2014. - 162 tr. : ảnh màu ; 29 cm.

30 năm ca khúc Đồng Nai 1975 - 2005 / Hội văn học nghệ thuật Đồng Nai. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2005. - 228 tr. ; 27 cm.

Ba mươi năm văn học - nghệ thuật Đồng Nai (1979 - 2009) : Tuyển tập tác phẩm: Văn học. Văn nghệ dân gian. Âm nhạc. Sân khấu điện ảnh / Đàm Chu Văn chủ biên, Nguyễn Khánh Hòa, Giang Mạnh Hà,... thực hiện. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2009. - 246 tr. ; 24 cm

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final