Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Điện Biên (451 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Điện Biên (451 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH ĐIỆN BIÊN (451 TÊN TÀI LIỆU)

--------------------------

TÀI LIỆU VỀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ.

1. Tiêu diệt cứ điểm Him Lam: Trận đánh mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ: / Mai Trọng Thường, Khắc Tính . - H. : Quân đội nhân dân, 1966 . - 74tr. ; 19cm .

Trình bày quá trình chuẩn bị và toàn bộ diễn biến của trận đánh tiêu diệt cụm cứ điểm Him lam - một trong những trung tâm đề kháng mạnh nhất của địch ở Điện Biên Phủ. Đây là trận mở đầu tốt đẹp trong chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân ta.

2. Ấn tượng Điện Biên: /Biên tập: Thu Thủy . - H. : Văn hóa thông tin, 2004 . - 128tr. ; 25cm.

Nội dung cuốn sách tập hợp và giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, ảnh tư liệu về các công trình kiến trúc và trụ sở làm việc tại thành phố Điện Biên Phủ sau ngày giải phóng.

3. Từ Đồng Quan đến Điện Biên: Hồi ức / Lê Trọng Tấn ; Đỗ Thân ghi . - H. : Quân đội nhân dân, 1994 . - 398tr. ; 19cm .

Giới thiệu chặng đường hoạt động và chiến đấu mà đồng chí Lê Trọng Tấn đã tham gia, từ trận Đồng Quan trong những ngày Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (8 - 1945) đến trận Điện Biên Phủ - trận đánh kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954).

4. Dien Bien Phu the most difficult decision and other writings: /General Giap . - H. : The gioi, 1992 . - 75tr. ; 19cm .

5. Điện Biên Phủ qua những trang hồi ức: /Tuyển chọn, s.t. : Hoàng Đức Nhuận . - H. : Quân đội nhân dân, 2004 . - 351tr. ; 19cm . - Tập: 1.

Nội dung cuốn sách giới thiệu những trang hồi ức của các chiến sĩ từng tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ như: Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Kiệt, Nguyễn Thanh Bình, Mạc Ninh, Doãn Tuế.

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final