Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Gia Lai (461 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Gia Lai (461 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH GIA LAI (461 TÊN TÀI LIỆU)

---------------------------------

001. Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam / Lã Văn Lô, Nguyễn Hữu Thấu, Mai Văn Trí,.... - H. : Văn hóa, 1959. - 240tr.: ảnh. - 19cm

Đặc điểm cư trú, phân bố dân tộc, nguồn gốc lịch sử, đặc điểm kinh tế, xã hội, văn hóa, phong tục tập quán, truyền thống đấu tranh, ngôn ngữ,... của các dân tộc vùng Trường Sơn-Tây Nguyên (tr.193-238 + 5 ảnh).

ĐC/285. ĐC.11

002. Các dân tộc thiểu số trưởng thành dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng / Vụ Tuyên văn giáo ủy ban Dân tộc. - H. : Sự thật, 1960. - 101tr.: ảnh. - 19cm

Khái quát về dân số, truyền thống đấu tranh anh dũng chống ngoại xâm của các dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Bana, Xơ đăng,... (tr. 3-13).

ĐC/120. ĐC.11

003. Các tỉnh và thành phố nước ta. - H. : Phổ thông, 1977. - 145tr.: ảnh, bản đồ. - 19cm

Những kiến thức cơ bản về tỉnh Gia Lai-Kon Tum: điều kiện địa lý, đời sống kinh tế, lịch sử đấu tranh,... (tr.84-87).

ĐC/146. ĐC.11

004. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. CHÍNH PHỦ. Niên giám 1998 / Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chính phủ . - H. : Chính trị, 1999. - 1098tr. - 27cm

Các phần nói về Gia Lai : tr.106 - 108, tr.572 - 573, tr.859.

VL/1734. ĐC.111

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final