Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí thành phố Hà Nội ( 759 tên tài liệu)
Thư mục địa chí thành phố Hà Nội ( 759 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ THÀNH PHỐ HÀ NỘI ( 759 TÊN TÀI LIỆU)

-----------------------------

1. 100 sự kiện trọng đại về Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Thái Anh biên soạn. - H.: Thanh niên, 2010. - 191tr.; 21cm

HVL2854, HVL2855

2. 1000 câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Hải Kế: chủ biên; Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Văn Khánh...: biên soạn. - T. 2. - H.: Chính trị Quốc gia, 2000. - 306tr.; 22cm.

HVL332, HVL697, HVL698, HVL978

3. 1000 câu hỏi - đáp về Thăng Long - Hà Nội/ Nguyễn Hải Kế: chủ biên; Lâm Mỹ Dung, Nguyễn Văn Khánh,...: biên soạn, T.1. - H.: Chính trị Quốc gia, 2000. - 393tr.; 22cm.

HVL333, HVL695, HVL696, HVL977, HVV3468

4. 1000 hình ảnh Hà Nội - Việt Nam xưa/ Nguyễn Khắc Cần, Nguyễn Ngọc Diệp: sưu tầm. - H.: Văn hóa dân tộc, 2010. - 391tr.; 20cm

HVL3064, HVL3065

5. 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Những hoạt động quân sự tiêu biểu/ Đỗ Trình: chủ biên, Lê Đình Sĩ, Hoàng Thị Thảo: biên soạn. - H.: Quân đội nhân dân, 2000. - 333tr.; 21cm

HVL961, HVL962

6. 1000 năm Thăng Long - Hà Nội: Toàn tập/ Bùi Tuyết Mai: chủ biên; Phan Huy Lê, Nguyễn Hữu Thùy, Đỗ Quyên...: biên soạn. - H.: Khoa học xã hội, 2010. - 232tr.; 29cm

HVL3138, HVL3139

7. 36 đình, đền, chùa Hà Nội/ Quốc Văn: biên soạn. - H.: Thanh niên, 2010. - 123tr.; 21cm. - (Thăng Long Hà Nội ngàn năm văn hiến)

HVL2652, HVL2653

8. 36 kiến trúc Hà Nội/ Quốc Văn: biên soạn. - H.: Thanh niên, 2010. - 138tr.; 21cm

HVL2636, HVL2637

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final