Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Hải Dương (1577 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Hải Dương (1577 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH HẢI DƯƠNG (1577 TÊN TÀI LIỆU)

----------------------------------------

1. An Phụ di tích và danh thắng.- Hải Dương.: Bảo tàng Hải Dương, 1998. - 10tr; 19cm

Tóm tắt: Khu di tích danh thắng An Phụ-Kinh Môn

Từ khóa: Lịch sử; Tượng đài; Di tích; Danh thắng; Phong tục; Tập quán; Lễ hội; Hội; Địa phương; Địa chí; Sự kiện; Nhân vật; Hải Dương; Núi An Phụ; Trần Hưng Đạo; Trần Liễu; Kinh Môn; Chống xâm lược; Nhà Trần; Chống Nguyên Mông; Văn hóa.

2. An Phụ di tích và danh thắng. - In lần thứ 2.- Hải Hưng.: Hội đồng nghiên cứu biên soạn lịch sử Hải Hưng, 1992. - tờ gấp; 20cm

Từ khóa: Hải Dương; Hải Hưng; Di tích; lịch sử; An Phụ; địa phương; danh thắng; lưu chiểu; xuất bản phẩm; địa chí; Kinh Môn.

3. BAN CHẤP HÀNH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG.TỈNH HẢI HƯNG. Lịch sử phong trào công nhân và cong đoàn Hải Hưng 1955-1988/ Ban chấp hành liên đoàn lao động.Tỉnh Hải Hưng.- Hải Hưng.: Liên đoàn lao động Hải Hưng, 1993. - 162tr; 19cm

T2(1955-1988)

Tóm tắt: Lịch sử phong trào công nhân và công đoàn Hải Hưng

Từ khóa: Chính trị; Xã hội; Đoàn thể; iên đoàn lao động; Công đoàn; Phong trào; Hải Dương; Lịch sử; Hoạt động; Địa chí; Địa phương; Sự kiện; Hải Hưng; Công nhân.

4. BAN CHẤP HÀNH TỈNH ĐẢNG BỘ HẢI DƯƠNG. Quy định một số chế độ tạm thời về phụ cấp công điểm đối với cán bộ kỹ thuật ở xã và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp/ Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Hải Dương.- Hải Dương.: Ban Công tác nông thôn tỉnh Hải Dương, 1964. - 12tr; 19cm

Tóm tắt: Quy định của Ban chấp hành tỉnh Đảng bộ Hải Dương về một số chế độ tạm thời về phụ cấp công điểm đối với cán bộ kỹ thuật ở xã và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

Từ khóa: Chế độ; tiền lương; phụ cấp; công điểm; Hải Dương; hợp tác xã; nông nghiệp; địa chí; địa phương; cán bộ kỹ thuật.

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final