Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí thành phố Hải Phòng (824 tên tài liệu)
Thư mục địa chí thành phố Hải Phòng (824 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (824 TÊN TÀI LIỆU)

--------------------------------

000 : TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1/. Bảo tàng Hải Phòng. - Hải Phòng : Bảo Tàng Hải Phòng.xb, 1960. - 26tr ; 19cm

Tóm tắt: một số hình ảnh của thành phố Hải Phòng về văn hoá chính trị,kinh tế, truyền thống đấu tranh chống thực dân Pháp. Phong trào cách mạng giai cấp công nhân Hải Phòng.Thời kỳ khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, cải tạo xây dựng CNXH ở miền bắc và cuộc đấu tranh thống nhất đất nước

Ký hiệu môn loại: 069.0959735/B108T

Kho Địa Chí: DC.000047

2/. Báo chí Hải Phòng với Trường Sa / Hoàng Thiềng, Ngọc Nghiêm, Phạm Vượng... . - H. : Thế giới, 2014. - 276tr. ; 21cm

Tóm tắt: : Phản ánh một số chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa gần đây của Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố, cũng như những hoạt động và tình cảm thân thương, đầy ắp nghĩa tình của nhân dân Hải Phòng với đảoTrường Sa. Một số bài phóng sự, ký sự, bút ký, văn, thơ, nhạc viết về quần đảo Trường Sa

Ký hiệu môn loại: 070.4/B108C

Kho Địa Chí: DC.004807

3/. BOUDET PAUL. Bibliographie de Lindochine Francaise 1931-1935 / Boudet Paul,Bourgeois Remi . - H., 1943. - 496tr ; 27cm

Ký hiệu môn loại: 015.59/B400U

Kho Địa Chí: DC.000007

4/. 40 năm bảo tàng Hải Phòng (1959 - 1999) / Nguyễn Phúc Thọ, Đào Trọng Vinh, Đặng Văn Bài,... . - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1999. - 163tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 069.0959735/B454M

Kho Địa Chí: DC.000049-51, DC.003990

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final