Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Hưng Yên (100 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Hưng Yên (100 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH HƯNG YÊN (100 TÊN TÀI LIỆU)

----------------------------------

35 năm xây dựng và trưởng thành. - Hưng Yên : Nxb.Hưng Yên, 2013. - 180tr. ; 21cm

Bà mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Hưng Yên (1994 - 2015). - Hưng Yên : Tỉnh ủy Hưng Yên, 2016. - 800tr. : Ảnh ; 22cm

Bác Hồ với Hưng Yên Hưng Yên với Bác Hồ. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 247tr. ; 21cm

Bản buộc tội của công tố viên về vụ án bọn phản động Hưng Yên. - H. : Tòa án nhân dân liên khu IV xb, 1953. - 72tr. ; 19cm

Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa làng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa : Báo cáo khoa học / Dương Thị Cẩm. - Hưng Yên : Thư viện tỉnh Hưng Yên xb, 2010. - 214tr. ; 30cm

Các nhà khoa bảng Hưng Yên (1075-1919) / Dương Thị Cẩm. - Hưng Yên : Thư viện tỉnh Hưng Yên xb., 1999. - 152tr. ; 19cm

Các thủ lĩnh nghĩa quân Bãi Sậy / Vũ Thanh Sơn sưu tầm, biên soạn. - H. : Văn hóa Thông tin, 2009. - 647tr. ; 21cm

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final