Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Khánh Hòa ( 262 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Khánh Hòa ( 262 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH KHÁNH HÒA ( 262 TÊN TÀI LIỆU)

-----------------------------

000: TỔNG QUÁT

1. Hội thảo khu vực về hợp tác phát triển công nghệ thông tin lần VI : Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính nhà nước và phát triển du lịch, hải sản. - Khánh Hòa : Sở Khoa học công nghệ môi trường tỉnh Khánh Hòa, 2002. - 113tr. ; 27cm . - 20.000đ

ĐTTS ghi: Hội Tin học TP.HCM. Sở Khoa học công nghệ và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Hội Tin học tỉnh Khánh Hòa

Tóm tắt: Thông tin tổng quát về Hội thảo, báo cáo tham luận về triển khai đề án 112 ở Khánh Hòa, những kinh nghiệm và suy nghĩ của Tp.Hồ Chí Minh trong cải cách hành chính và chính phủ điện tử, nâng cao hiệu quả của việc đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình đơn vị công nghệ thông tin của một địa phương, đào tạo công nghệ thông tin phục vụ phát triển thủy sản...sản phẩm, giải pháp công nghệ thông tin.

004

Số ĐKCB: 600004323, 60000433

2. Hoa hậu : Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa năm 2008 .Số 2. - Khánh Hòa : Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 2008. - 148tr. ;32cm. - 29.000đ

050

Số ĐKCB : 600003458

3. Tuyển tập tác phẩm báo chí Khánh Hòa 15 năm 1989 - 2004 / Phạm Ngọc Anh ... [và những người khác]. - Khánh Hòa : Hội Nhà báo Khánh Hòa, 2004. - 323tr.:ảnh ;21cm.- 50.000đ

070.1

Số ĐKCB : 600004118, 600004119

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final