Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Kiên Giang (587 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Kiên Giang (587 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH KIÊN GIANG (587 TÊN TÀI LIỆU)

--------------------------------

1. 250 năm đàn Chiêu Anh Các (1936 - 1986). (Vie). .- Kiên Giang: Sở văn hóa thông tin, 1987. - 281tr; 21cm

Tóm tắt: Sách đánh giá vaitrò dòng họ Mạc - Xác định giá trị văn chương Chiêu Anh Các

Từ khóa: Chiêu Anh Các, Lịch sử

Phân loại: 959.7/H 103

Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000215 - DC08.000217

2. 60 năm trường chính trị Kiên Giang (1948 - 2008). (Vie). .- Kiên Giang: NXB Trường chính trị, 2009. - 263tr.; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách đã ghi lại hoạt động của trưởng trong suốt quá trình hình thành và phát triển, nó không chỉ có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng giúp cho thế hệ cán bộ, viên chức và học viên ngày nay và mai sau học tập phát huy truyền thống ấy để vươn lên hoàn thành nhiệm vụ...

Từ khóa: Trường chính trị Kiên Giang, Lịch sử

Phân loại: 959.795/S 111 M

Ký hiệu kho: Phòng Mượn: PM09.030037

Phòng Địa chí: DC09.000603

Phòng Đọc tổng hợp: VV09.027069

3. An nam Hà Tiên thập vịnh. (Vie). .- Kiên Giang: Kiên Giang, 19. - 206tr; 28cm

Từ khóa: Hà Tiên, Kiên Giang

Phân loại: 959.7/A 105 N

Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000452

4. ANH ĐÀO. Rong Biển. (Vie). : Truyện dài/ Anh Đào.- Tp.HCM: Văn nghệ, 1995. - 126tr; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Kiên Giang, Truyện dài

Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000199

5. ANH ĐỘNG. Anh Động tác phẩm tuyển trọn. (Vie). / Anh Động.- H.: Công an nhân dân, 2003. - 863tr; 21cm

Từ khóa: Văn Học

Phân loại: 895.9223/A 107 Đ

Ký hiệu kho: Phòng Địa chí: DC08.000079, DC08.000084

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final