Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Lạng Sơn (815 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Lạng Sơn (815 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH LẠNG SƠN (815 TÊN TÀI LIỆU)

-----------------------------------------

Đồng chí Hoàng Văn Thụ - Nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn. Chính trị Quốc gia sự thật: H.. 2020

Người Nùng Cháo ở Nà Lầu: Sinh kế truyền thống và hiện đại. Nguyễn Thị Vân Anh. Văn hoá dân tộc: H.. 2020

Lễ sinh nhật của người Nùng Lạng Sơn. Hoàng Văn Páo. Nxb. Lạng Sơn: Lạng Sơn. 2013

Văn hóa Lạng Sơn. Hoàng Giáp; Hoàng Páo. Văn hóa Thông tin: H.. 2013

Niên giám thống kê tỉnh Lạng Sơn năm 2020. Nxb. Cục thống kê tỉnh Lạng Sơn: Lạng Sơn. 2021

Khóc đám ma người Tày Cao Lộc. Lộc Bích Kiệm. Nxb. Hội Nhà văn: H.. 2019

Lễ hội Đền Kỳ Cùng - Đền Tả Phủ truyền thống và hiện đại. Nguyễn Bá San. Văn hoá dân tộc: H.. 2020

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn (1930 - 1985). Chính trị Quốc gia Sự thật: H.. 2019

Nét đẹp văn hóa trong thơ văn và ngôn ngữ dân tộc: Hương sắc núi rừng. T.2. Hoàng Văn An. Văn hóa dân tộc: H.. 2003

Những bông huệ. Vi Thị Kim Bình. Nxb. Hội Nhà văn: H.. 1997

Hôn mặt trời = Chúp tha vằn. Hoàng Trung Thu. Văn hóa dân tộc; Hội Văn học nghệ thuật Lạng Sơn: H.. 1998

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final