Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Lào Cai (1354 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Lào Cai (1354 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH LÀO CAI (1354 TÊN TÀI LIỆU)

----------------------------------

1. hội văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai giai đoạn 1972 - 1991 : Biên niên sự kiện / Hoàng Việt Quân biên soạn. - Lào Cai : Hội văn học nghệ thuật, 2002. - 151 tr. ; 19 cm

Thư mục: Tr. 151

Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện diễn ra trong quá trình hoạt động của Hội Văn học - nghệ thuật tỉnh Lào Cai từ khi thành lập đến năm 1991.

Phân loại: H452V

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000567

Từ khoá: Hội Văn học Nghệ thuật; Biên niên sự kiện; Lào Cai

2. Ma Văn Kháng. Người con trai họ Hạng : Tập truyện ngắn / Ma Văn Kháng. - H. : Thanh Niên, 1972. - 150 tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Nội dung: Người con trai họ Hạng ; Dưới những bóng cau ; Dòng suối nhỏ...

Phân loại: ĐC.85(92) / NG558C

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000029

Từ khoá: Văn học hiện đại; Truyện ngắn

3. Mỏ Apatít Lào Cai 45 năm xây dựng và trưởng thành (1955-2000). - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 294 tr. ; 27 cm

ĐTTS ghi: Công ty Apatít Việt Nam

Tóm tắt: Tái hiện lịch sử mỏ, điều kiện địa lý tự nhiên, phong tục tập quán, con người vùng mỏ ; qúa trình khai thác của thực dân Pháp ; Phong trào đấu tranh của công nhân mỏ. Mỏ trong thời kỳ khôi phục kinh tế, củng cố và phát triển sản xuất, thực hiện đường lối đổi mới. Tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Phân loại: ĐC.431 / M400A

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000350

Từ khoá: Lịch sử; Công nghiệp mỏ; Apatít

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final