Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục tài liệu địa chí tỉnh Nam Định (369 tên tài liệu)
Thư mục tài liệu địa chí tỉnh Nam Định (369 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ TỈNH NAM ĐỊNH (369 tên tài liệu)

-----------------------------------

700 năm đại thắng quân Nguyên - Mông: Thư mục chuyên đề kỷ niệm 700 năm chiến thắng giặc Nguyên - Mông - phục vụ nghiên cứu khoa học về thời Trần TK 13 .- Hà Nam Ninh: Thư viện khoa học tổng hợp Hà Nam Ninh, 1985.- 23 tr.; 26 cm

Ký hiệu môn loại: 016.959738/B112T

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DC.000908-909

Công ty cổ phần in Nam Định qua các chặng đường lịch sử.- Nam Định: Knxb, 2006.- 159 tr.: ảnh; 24 cm

Ký hiệu môn loại: 070.959738/C455T

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DC.001764

Kỷ yếu bảo tàng tỉnh Nam Định - 60 năm xây dựng và trưởng thành (1958 - 2018).- Nam Định: Knxb, 2018.- 157 tr.: ảnh màu; 27 cm

Ký hiệu môn loại: 069.0959738/K600Y

Kho Địa chí: DC.001758

Thông tin và truyền thông Nam Định 10 năm xây dựng và phát triển (2006 - 2016).- Nam Định: Knxb, 2015.- 135 tr.: ảnh màu; 21 cm

Tóm tắt: Giời thiệu quá trình hình thành và phát triển, cơ cấu tổ chức và một số thành tựu nổi bật của ngành Thông tin và truyền thông trong 10 năm qua.

Ký hiệu môn loại: 070.0959738/TH455T

Số ĐKCB: Kho Địa chí: DC.001759

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final