Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Phú Thọ (126 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Phú Thọ (126 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH PHÚ THỌ (126 TÊN TÀI LIỆU)

------------------------------------

Hát Xoan An Thái / Phú Thọ: [knxb] .- 34tr., 29cm. Tóm tắt: Bản chép tay các bài hát Xoan An Thái.

Kho địa chí: DC.005596

2. Hát xoan: Dân ca Vĩnh Phú / Tú Ngọc: Sưu tầm, ghi âm. - H. : Văn hoá. - 48tr. ; 19cm

Kho đọc: DC. 000902

3. Hát xoan: Làng An Thái, xã Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ / Nguyễn Văn Chế sưu tầm chữ Nôm, Nguyễn Khắc Xương sưu tầm. - Phú Thọ : [Knxb]. - 29tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu bản gốc chữ Nôm về hát xoan của làng An Thái, xã Phượng Lâu, Việt Trì, Phú Thọ.

Kho địa chí: DC.003807

4. Hát xoan Phú Thọ / Hội văn nghệ dân gian Phú Thọ. Sở văn hoá, thể thao và du lịch Phú Thọ. - Phú Thọ :[Knxb]. - 274tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về quá trình ra đời và phát triển của hát xoan, nội dung hát xoan và vấn đề văn hoá của hát xoan Phú Thọ.

Kho địa chí:DC.003892- 003893-003894

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final