Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Phú Yên ( 932 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Phú Yên ( 932 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH PHÚ YÊN ( 932 TÊN TÀI LIỆU)

--------------------

000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG

1. Công trình nghiên cứu khoa học (1989-1993). - Phú Yên : Sở y tế, 1993. - 192tr

Phân loại: 001 / C455T

Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.000182-183

Từ khoá:Các công trình nghiên cứu

2. Khôi phục và phát triển hệ thống Thư viện huyện ở Phú Yên : Tiểu luận. - Phú Yên : [Knxb], 2001. - 20 tr. ; 30 cm

Phân loại: 027.459755 / KH452P

Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.000760

Từ khoá:Văn hóa,Tiểu luận

3. Nguyễn Hoàng Lý. Khôi phục và phát triển các thư viện phục vụ nông thôn tỉnh Phú Yên : Luận văn Thạc sĩ Khoa học thông tin Thư viện / Người hướng dẫn : PTS Lê Văn Viết. - H., 1994. - 90tr. ; 20,5cm

Phân loại: 027.459755 / KH452P

Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.000582

Từ khoá:Thư viện

4. Quy hoạch ngành Thư viện công cộng tỉnh Phú Yên đến năm 2000. - Phú Yên : Thư viện Tỉnh, 1998. - 7 tr. ; 29 cm

Phân loại: 027.459755 / QU600H

Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.000567

Từ khoá:Thư viện,Sự nghiệp thư viện

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final