Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Quảng Ninh (2001 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Quảng Ninh (2001 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH QUẢNG NINH (2001 TÊN TÀI LIỆU)

-----------------------------------

000 – Các vấn đề chung

1. Báo cáo Đại hội IV. - Quảng Ninh : Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, 1999. - 16tr. ; 25cm.

Tóm tắt: Nội dung báo cáo của Hội nhà báo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tại Đại hội lần thứ IV diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 1999 gồm 2 phần : Phần thứ nhất: Hội nhà báo Quảng Ninh và hoạt động báo chí trên địa bàn 5 năm qua (1994 - 1999) Phần 2 : phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu công tác tại nhiệm kỳ khoá 4 (1999 - 2004)

Phân loại: 070 / B108C Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000910

Từ khoá:Nhà báo,Quảng Ninh,Địa chí,Báo cáo,Đại hội

2. 40 năm báo Quảng Ninh : 2-1-1964 - 2-1-2004. - Quảng Ninh : Báo Quảng Ninh, 2003. - 159tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt quá trình hình thành và phát triển tờ báo của đảng bộ tỉnh, khắc hoạ đôi nét về đội ngũ những người làm báo Quảng Ninh hôm nay và các thời kì đã qua; cùng những kí ức của các thế hệ cán bộ phóng viên làm báo Đảng.

Phân loại: 070.9 / B454MKý hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001078

Từ khoá:Báo chí,Quảng Ninh,Lịch sử,Địa chí

3. Hồ Quang Lợi. Việt Nam trên ngọn sóng thời cuộc / Hồ Quang Lợi. - In lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 420tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Bao gồm 66 tác phẩm chọn lọc viết sự chuyển mình của Việt Nam trong sự biến động của thế giới: về quan điểm đối với cách nhìn nhận của Mỹ và một số nước phương Tây, về mối bang giao giữa Việt Nam và Mỹ trong gần một phần tư thế kỉ; Sự chuyển mình của Việt nam và tình yêu đối với hà Nội của tác giả

Phân loại: 070.4 / V308N Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.001703

Từ khoá: Quan hệ quốc tế,Biến động,Quan điểm,Việt Nam,Mĩ,Báo chí.

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final