Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí thư viện tỉnh Sóc Trăng (368 tên tài liệu)
Thư mục địa chí thư viện tỉnh Sóc Trăng (368 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ THƯ VIỆN TỈNH SÓC TRĂNG (368 TÊN TÀI LIỆU)

-------------------------------------

1/. /. LƯƠNG KIM XỨNG. Xã hội hóa hoạt động Thư viện ở vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng/ Lương Kim Xứng. - Tp. Hồ Chí Minh : [Tp. Hồ Chí Minh], 1997. - 83 tr. ; 29 cm

ĐTTS ghi: Bộ Văn hóa thông tin. Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

Tóm tắt: Sách có 3 chương, giới thiệu đặc điểm vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng, thực trạng hoạt động mạng lưới thư viện nông thôn tỉnh Sóc Trăng thời gian vừa qua và xã hội hóa hoạt động thư viện ở vùng nông thôn tỉnh Sóc Trăng

Ký hiệu môn loại: 025

Số ĐKCB: DC.000807

2/. CHU THÁI DUẨN. Tăng cường hoạt động thư viện trong chùa Khmer tại tỉnh Sóc Trăng/ Châu Thái Duẩn. - Tp.HCM : Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 2013. - 110 tr. : Bảng ; 28 cm

Thư mục : Tr. 90 - 93, Phụ lục : Tr.102 - 110

Tóm tắt: Sách gồm ba chương gồm Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của xã hội hóa hoạt động Thư viện ở Sóc Trăng.Chương hai là thực trạng hoạt động thư viện trong chùa khmer tại tỉnh Sóc Trăng.Cuối cùng là dự thảo kế hoạch tăng cường hoạt động thư viện trong chùa khmer tại tỉnh Sóc Trăng.

Ký hiệu môn loại: 020.959799

Số ĐKCB: DC.000943

3/. Những tác phẩm báo chí chọn lọc/ Lê Minh Giàu chủ biên. - Sóc Trăng : Hội Nhà báo Việt Nam, 2003. - 429 tr. ; 20 cm

Tóm tắt: Nội dung tuyển chọn một số tác phẩm báo chí của các nhà báo là hội viên Hội nhà báo Việt Nam đã và đang công tác tại các cơ quan báo chí tỉnh Sóc Trăng. Những tác phẩm này nhằm giới thiệu với bạn đọc những cây bút Sóc Trăng cũng như phác thảo chân dung báo chí tỉnh nhà trong 11 năm qua.

Ký hiệu môn loại: 070.5

Số ĐKCB: DC.000583

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final