Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Tiền Giang (785 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Tiền Giang (785 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH TIỀN GIANG (785 TÊN TÀI LIỆU)

------------------------------------

1. ĐỖ DŨNG. Chân dung nghệ nhân nghệ sĩ tài tử cải lương / Đỗ Dũng. - Tiền Giang : Sân khấu Hà Nội,2012 , 21cm

T.1, 750tr

ĐC.0 DC : DC.001247

2. Võ Tánh Trương Định hai vị anh hùng đất nước Gò Công: (Tài liệu photo) / Nguyễn Huỳnh Mai soạn. - Tiền Giang : [Knxb],1991. - 43tr , 21cm

Tóm tắt : Cuộc đời và sự nghiệp của Quốc công Võ Tánh và Bình Tây đại tướng quân Trương Công Định...

ĐC.0 (91) DC : DC.000939 ; DC.000940 ; DC.000941

3. 130 năm nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp Trương Định: Kỷ yếu hội thảo khoa học. - Tiền Giang : Sở Văn hoá Thông tin Tiền Giang xuất bản,1995. - 184tr , 24cm

Tóm tắt :Tầm vóc và ảnh hưởng của khởi nghĩa Trương Định trong phong trào kháng Pháp ở Nam bộ...

ĐC.0(91)DC : DC.001006 ; DC.001007 ; DC.001008

4. Nguyễn Hữu Huân tấm gương kiên trung bất khuất của người trí thức yêu nước . - Tiền Giang : Viện Khoa học Xã hội miền Nam xuất bản,1976. - 134tr , 30cm

Tóm tắt :Anh hùng Nguyễn Hữu Huân - một võ tướng, một thi nhân, một giáo chức...

ĐC.0(91) DC : DC.001001

5. Trương Định, Thủ Khoa Huân . - Tiền Giang : Ty thông tin văn hoá Tiền Giang xuất bản,1976. - 110tr , 19cm

Tóm tắt: Diễn văn của thường vụ tỉnh uỷ, thơ Thủ Khoa Huân,...

ĐC.0(91) DC : DC.000935 ; DC.000936 ; DC.000937 ; DC.000938

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final