Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Tuyên Quang ( 217 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Tuyên Quang ( 217 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH TUYÊN QUANG ( 217 TÊN TÀI LIỆU)

---------------------------------------

I- CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. 20 năm xây dựng và trường thành. (vie). .- Tuyên Quang: Tuyên Quang, 2011. - 20tr.: ảnh minh họa; 21 cm

ĐTTS ghi: Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tóm tắt: Nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và trường thành của Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa: Văn hóa Thông tin, 20 năm, Tuyên Quang, Thể thao

Phân loại: 306.09597153/H103M

Ký hiệu kho: Kho địa chí: DC.000226 - DC.000230

2. Bác Hồ đi kháng chiến. (vie). / S.t., giới thiệu: Thái Thành Vân, Phù Ninh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2016. - 155tr.; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện thường ngày của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc Việt Nam

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hoạt động cách mạng, Tuyên Quang, Kháng chiến chống Pháp, Lịch sử, Hồ Chí Minh, Bài viết

Phân loại: 959.704092/B101H

Ký hiệu kho: Kho địa chí: DC.000488 - DC.000497

3. Bác Hồ ở Tân Trào. (vie). / Nguyễn Lương Bằng, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Văn Thái... ; Ngô Quân Lập s.t., tuyển chọn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2008. - 155tr.; 19cm

Tóm tắt: Gồm hồi kí của một số nhà lãnh đạo, tướng lĩnh, cán bộ và đồng bào đã từng ở bên Bác trong những ngày Bác cùng Trung ương Đảng chuẩn bị Tổng khởi nghĩa

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Việt Nam, Bác Hồ, Tân Trào, Hoạt động cách mạng, Tuyên Quang, Hồi kí

Phân loại: 959.704092/B101H

Ký hiệu kho: Kho địa chí: DC.000400

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final