Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Thừa Thiên – Huế (3848 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Thừa Thiên – Huế (3848 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ (3848 TÊN TÀI LIỆU)

---------------------------

A+B. Bắc Kỳ tạp lục = Variétés Tonkinoises / A+B ; Phạm Văn Tuân dịch. - H. : Hội Nhà văn Công ty Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, 2019. - 505tr. ; 25cm.

Nguyên bản tiếng Pháp: Variétés Tonkinoises

Tóm tắt: Bắc Kỳ tạp lục được thiết kế như một cuốn cẩm nang hướng dẫn, giúp những người Pháp đến

sinh sống và làm việc tại An Nam vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 nắm bắt và thích nghi với các tập tục, thiết chế của người An Nam...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DCL.001078

Kho Đọc: DL.007948

Chỉ số phân loại: 959.7/ B113K

AEPLI, MARTINE. Vietnam le pays du Dragon bleu / Martine Aepli. - Chine : Regent Publishing Services Limited, 1997. - 168p. : Photographie ; 32cm.

Tóm tắt: Con người Việt Nam qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Pháp Martine Aepli thuộc các vùng

miền Huế, Sài gòn, dọc theo sông Hồng. Dân tộc thiểu số miền núi. Phong tục lễ hội các ngày lễ truyền

thống.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DCFL.000010

Chỉ số phân loại: 915.97/ V308N

AJ. L. TABERD, EDITUM. Từ điển Anamttico - Latinum = Dictionarium Anamitico - Latinum / Editum Aj. L. Taberd; Mai Quốc Liên biên soạn. - Hà Nội : Văn học: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, 2004. - 722tr. : Bản đồ ; 27cm.

Phụ lục 126tr.

Tóm tắt: Từ điển tiếng Việt - Latinh, theo thứ tự chữ cái tiếng Việt; nhưng đứng trước mỗi từ tiếng Việt là chữ Hán.

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final