Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí Hà Nam (73 tên tài liệu)
Thư mục địa chí Hà Nam (73 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ HÀ NAM (73 TÊN TÀI LIỆU)

---------------------------

Nguyễn Khuyến và giai thoại / Bùi Văn Cường sưu tầm và biên soạn. - H. : Lao động, 1999. - 210 tr. ; 19 cm

895.92209/ĐC 46/ĐC 47/ĐC 48/ĐC 49/Vv 3040/Vv 3041/M 11508

Nhân vật lịch sử - Văn hóa Hà Nam: Tập 1 / Lương Hiền c.b, Trần Quốc Vượng, Lại Nguyên  n. - H. : Hội nhà văn, 2000. - T.1. - 350 tr. ; 21 cm

Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam

959.7092/VL 2070/VL 2071/M 7216

Trần Quốc Hương - Nhân cách và kỳ tích / Trần Giang. - H. : Văn hoá thông tin, 2012. - 495 tr. ; 21 cm

Tỉnh ủy Hà Nam

959.737092/ĐC 597/ĐC 598/ĐC 599/M 25249/M 25248/M 25582/VL 7322/KC 2804

Thu vàng bên sông Châu: Thơ chọn lọc (1996 - 2002) / Trần Như Thức. - H : Văn học, 2002. - 88 tr. ; 19 cm

895.9221/ĐC 181/Vv 2338

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final