Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chi Long An (125 tài liệu)
Thư mục địa chi Long An (125 tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ LONG AN (125 TÊN TÀI LIỆU)

-------------------------------------

1. LỊCH SỬ & CON NGƯỜI

001-BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LONG AN. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An 1930 - 2000/ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An. - H. : Chính trị Quốc gia, 2005. - 1067tr. : ảnh ; 24cm

Tóm tắt : Quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Long An, sự lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng bộ với phong trào đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của quân, dân Long An trong giai đoạn (1930 - 2000).

002-BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ NHƠN HOÀ LẬP. Nhơn Hoà Lập lịch sử và truyền thống : Cách mạng 30 năm (1945 -1975)/ Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhơn Hoà Lập. - Long An : [Knxb.], 2007. - 267tr. ; 19cm

Tóm tắt : Đất và người Nhơn Hoà Lập, Nhơn Hoà Lập chiến khu bưng biền và xây dựng bảo vệ căn cứ kháng chiến trong cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1945 - 1954; Nhơn Hoà Lập trong cuộc chiến đấu mới; trong thời kỳ chống địch bình định, gom dân, lập ấp chiến lược; Nhơn Hoà Lập góp phần đập tan chiến lược chiến tranh cục bộ... và tiến lên giải phóng Nhơn Hoà Lập. Tóm tắt số liệu thành tích 21 năm kháng chiến chống Mỹ và một số phụ lục kèm theo như danh sách Bí thư, Chủ tịch..., danh sách Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và một số hình ảnh về con người và quê hương.

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final