Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Lâm Đồng ( 825 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Lâm Đồng ( 825 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH LÂM ĐỒNG ( 825 TÊN TÀI LIỆU)

-----------------------------------

TÔN GIÁO (04 tên sách)

1/. Đà Lạt đặc san đoàn kết tôn giáo / Hoa Tây Giang, Trần Hương, Linh Việt,.... - Đà Lạt : [KN]. - 40tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu những bài viết kêu gọi sự đoàn kết tôn giáo như: Ý nghĩa một sự đoàn kết, Lời kêu gọi hòa bình,...

Ký hiệu môn loại: 297/Đ100L

Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.000650

2/. Địa nhất chu niên. - Đà Lạt : Nhà in Lâm Viên, 1961. - 79tr. ; 19cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

Phần I : Chung quanh việc thành lập địa phận

Phần II : Hiện tình địa phận

Phần III : Các thư chung và lời hiệu triệu của Đức giám mục

Ký hiệu môn loại: 202.0959769/Đ301N

Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.000646

3/. Lịch công giáo : Địa phận Đà Lạt. - Sài Gòn : [KN], 1971. - 112tr. ; 19cm

Ký hiệu môn loại: 263.9/L302C

Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.001045

4/. PHÙNG THANH QUANG. Lạc quan trên miền Thượng : Tập lưu niệm Đức Giám Mục Gioan Cassaigne / Phùng Thanh Quang. - Sài Gòn : Nhà in Sao Mai, 1974. - 181tr. ; 19cm

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm có 2 phần chính

Phần I: Bước đường định mệnh

Phần II: Hoạt động tông đồ

Ký hiệu môn loại: 270.092/L101Q

Số ĐKCB: Kho Địa Chí: DC.000706

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final