Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí Bắc Kạn (357 tài liệu)
Thư mục địa chí Bắc Kạn (357 tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ BẮC KẠN (357 TÀI LIỆU)

--------------------

0 - Tin học, thông tin & tác phẩm tổng quát

1. Thành phố Bắc Kạn hình thành và phát triển / Trần Thị Lộc, Nông Thị Mới, Ma Ngọc Vũ,.... - Bắc Kạn : Bắc Kạn, 2015. - 152tr. : ảnh; 23cm

ĐTTS ghi: Ban thường vụ Thành uỷ Bắc Kạn

Từ khóa: Thành phố; Bắc Kạn; Xây dựng; Phát triển

ĐC:641/2014

080.59713/TH107P

Cung cấp những thông tin về quá trình hình thành và phát triển của Thành phố Bắc Kạn, hội tụ văn hoá của nhiều dân tộc cùng với hình ảnh đặc trưng, hoà hợp giữa truyền thống và hiện đại vừa mang tính giáo dục truyền thống văn hoá vừa chứa đựng nhiều thông tin hữu ích.

1 - Triết học, tâm lý học

2. Học tập theo đạo đức Bác Hồ / Tòng Văn Hân. - H. : Hội nhà văn, 2019. - 563tr.; 21cm

Từ khóa: Bài hát; Tục ngữ; Thành ngữ; Dân tộc Thái; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Việt Nam

ĐC:812-813/2019

170.92/H419T

Giới thiệu các lời hát dân gian và các câu nói vần (tục ngữ, thành ngữ) với ý nghĩa giáo dục học tập theo tấm gương của Bác Hồ.

4. Thông thư. - Bắc Kạn : Bắc Kạn. - 409tr.

ĐTTS ghi: Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thư viện tỉnh Bắc Kạn

Từ khóa: Chiêm tinh học; Xem ngày tốt

ĐC:907-911/21

133.5/TH455TH

Trình bày bản dịch Hán nôm xem ngày tốt, giờ tốt.

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final