Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí Kon Tum ( 436 tên tài liệu)
Thư mục địa chí Kon Tum ( 436 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ KON TUM ( 436 TÊN TÀI LIỆU)

------------------------

001. Một số trận đánh của các đơn vị thuộc binh đoàn Tây Nguyên. - H. : Quân đoàn 3. - 19cm

ĐTTS ghi: Quân đội nhân dân Việt Nam

T.1. - 1993. - 286tr.

Tóm tắt: Trình bày 10 trận đánh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có 9 trận ở Tây Nguyên và 1 trận ở Lào.

Phân loại: ĐC.932 / M458S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000447-448

Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt Nam

T.2. - 1993. - 221tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 9 trận đánh có quy mô và hình thức khác nhau, của các đơn vị thuộc Mặt trận Tây Nguyên và Quân đoàn 3, thực hiện trên địa bàn Tây Nguyên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phân loại: ĐC.932 / M458S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000449-450

Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiến chống Mỹ; Lịch sử; Việt Nam

T.3. - 1995. - 192tr.

Tóm tắt: Gồm 9 trận chiến đấu của các đơn vị thuộc Quân đoàn 3 ở Mặt trận Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có quy mô từ ccấp đại đội đến cấp sư đoàn.

Phân loại: ĐC.932 / M458S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000451-452

Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt Nam

T.4. - 1995. - 192tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 10 trận đánh có quy mô từ cấp đại đội đến cấp trung đoàn với nhiều hình thức chiến thuật phong phú như: Phục kích, tập kích, vận động tiến công, tiến công cứ điểm và tao ngộ chiến.

Phân loại: ĐC.932 / M458S

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.000453-454

Từ khoá: Binh đoàn Tây Nguyên; Kháng chiễn chống Mỹ; Lịch sử; Việt Nam

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2022-kipos-ads-2

2021-dl-ads-1

2018-ted-ads-1

saomai-logo-final