Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí Thành phố Hồ Chí Minh (599 tên tài liệu)
Thư mục địa chí Thành phố Hồ Chí Minh (599 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (599 TÊN TÀI LIỆU)

--------------------------------------

001. "25 năm bảo tồn và phát huy tác dụng di tích lịch sử cách mạng ở Thành phố Hồ Chí Minh" : kỷ yếu hội thảo khoa học / biên tập Lê Tú Cẩm, Phạm Hữu Mý T.P. Hồ Chí Minh : Sở Văn hóa Thông tin T.P. Hồ Chí Minh, 2000 135 tr. : chân dung, tranh ảnh ; 20 cm

Tóm tắt: Ký hiệu môn loại: 959.779/

002. Nguyễn Quốc Thủ 10 năm trên mặt trận tư tưởng, văn hóa / Nguyễn Quốc Thủ T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh, 1985 164 tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Ký hiệu môn loại: 959.779/

003. Nguyễn Quốc Thủ 10 năm trên mặt trận tư tưởng, văn hóa / Nguyễn Quốc Thủ T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh, 1985 164 tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Ký hiệu môn loại: 959.779/

004. Nguyễn Quốc Thủ 10 năm trên mặt trận tư tưởng, văn hóa / Nguyễn Quốc Thủ T.P. Hồ Chí Minh : Nxb. T.P. Hồ Chí Minh, 1985 164 tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Ký hiệu môn loại: 959.779/

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final