Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Thái Bình (2500 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Thái Bình (2500 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH THÁI BÌNH (2500 TÊN TÀI LIỆU)

----------------------------------------

1. 10 năm trường Trung học Kinh tế Thái Bình (1978-1988). (vie). =Mười năm trường Trung học kinh tế Thái Bình (1978-1988)/ Hà Đình Lệ, Nguyễn Văn Tư, Đinh Văn Rãng..- Thái Bình: [k.n.x.b.], 1988. - 19tr.: ảnh; 24 cm

Tóm tắt: Tình hình hoạt động của trường Trung học Kinh tế Thái Bình từ 1978 - 1988. bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình phấn đấu xây dựng. Một số bài của các giáo viên và học sinh viết về trường.

Từ khóa: Giáo dục, Trường Trung học chuyên nghiệp, Trường Ttung học kinh tế, Thái Bình

Phân loại: 373.59736M558N

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCV.000329, DCV.000350

2. 192 nước trên thế giới. (vie). =Một trăm chín hai nước trên thế giới/ Mai Lý Quảng ch.b. ; b.s. : Đỗ Đức Thịnh, Nguyễn Đức Dương, Chu Hồng Thắng,....- H.: Thế giới, 2000. - 652tr.: Bản đồ; 21cm

Tóm tắt: Những đặc điểm địa lí, lịch sử, văn hoá, kinh tế về thể chế chính trị của 192 nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Tr. 607-608 : Đặc điểm địa lí, lịch sử, văn hoá,...tỉnh Thái Bình

Từ khóa: Địa lí, Văn hoá, Lịch sử, Việt Nam, Thái Bình, Thư viện tỉnh Thái Bình, Mai Lý Quảng, Địa chí

Phân loại: 915.09597M458TR

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.001008

3. 30 năm đoàn ca múa Thái Bình (1967-1997). (vie). =Ba mươi năm đoàn ca múa Thái Bình: Tập Kỷ yếu nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đoàn/ Vi Nam Hải, Lê Thế Phiệt, Phạm Minh Đức,....- Thái Bình: Đoàn ca múa Thái Bình, 1997. - 142tr.: ảnh; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hoạt động của Đoàn ca múa Thái Bình từ 1967 - 1997. Trích một số bài nói, bài viết về đoàn qua các thời kỳ của các đồng chí lãnh đạo Bộ, tỉnh và Sở, của một số tác giả, đạo diễn, nhạc sĩ,...Danh sách diễn viên, cán bộ đã và đang công tác tại đoàn.

Từ khóa: Nghệ thuật, Ca sĩ, Địa chí, Ca hát, Thái Bình, Đoàn ca múa

Phân loại: 792.0959736B100M

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DCN.001255

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final