Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Đắc Lắk (1031 tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Đắc Lắk (1031 tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ TỈNH ĐẮC LẮK (1031 TÀI LIỆU)

-----------------------------

Khoa học xã hội

1. Kho tàng sử thi Tây Nguyên : Sử thi Mơ Nông: Chim kéc ăn lúa rẫy của bon Tiăng = Tet sa ba bon Tiăng / Hát kể: Điểu GLơi, Điểu MPiơih; st: Trương Bi, Tô Đông Hải, Đỗ Hồng Kỳ; dịch: Điểu Kâu, Điểu Thị Mai; biên tập: Nguyễn Luân, Văn Thị Bích Thảo. - Hà Nội : Khoa học xã hội, 2010. - 2 tập : ảnh ; 24cm

T.1 : Chim kéc ăn lúa rẫy của bon Tiăng. - 2010. - 1125tr : ảnh

Tóm tắt:

Ký hiệu phân loại: 398.20899593

CH310K

Số ĐKCB: DC.001569, DC.001570

2. Văn hoá mẫu hệ qua sử thi Ê Đê / Tuyết Nhung Buôn Krông. - Hà Nội : Văn hoá dân tộc, 2010. - 413tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về văn hoá mẫu hệ Ê Đê trong đời sống tộc người; văn hoá mẫu hệ Ê Đê qua hệ thống đề tài sử thi; văn hoá mẫu hệ Ê Đê qua hệ thống nhân vật nữ. Sự tiếp nhận của người Ê Đê đối với văn hoá mẫu hệ trong sử thi

Ký hiệu phân loại: 305.899 14/V115H

Số ĐKCB: DC.001539, DC.001540

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final