Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí Quảng Bình (165 tên tài liệu)
Thư mục địa chí Quảng Bình (165 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ QUẢNG BÌNH (165 TÊN TÀI LIỆU)

------------------------------------------

1. BÁCH CHIẾN. Người và đất Quảng Bình. (vie). / Bách Chiến.- Huế: Nxb. Thuận Hóa, 2015. - 196tr.: ảnh; 27cm

Từ khóa: Danh lam thắng cảnh, Phong cảnh, Quảng BÌnh

Phân loại: 959.745\NG558V

Ký hiệu kho:

Địa chí: DC.01949 - DC.01950

2. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH. Bác Hồ với Quảng Bình - Quảng Bình thực hiện lời Bác dạy. (Vie). .- Quảng Bình: Ban Tuyên giáo, 2002. - 124tr.; 21cm

Từ khóa: Bác Hồ, Thư từ, Hồ Chí Minh, Quảng Bình

Ký hiệu kho:

Địa chí: DC.060962, DC.061029

3. BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY QUẢNG BÌNH. 75 năm Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh. (Vie). : Đề cương tuyên truyền.- Quảng Bình: Ban tuyên giáo, 2005. - 63tr.; 21cm.

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Lịch sử, Lịch sử Đảng, Quảng Bình

Ký hiệu kho:

Địa chí: DC.061028

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final