Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Bình Phước (39 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Bình Phước (39 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH BÌNH PHƯỚC (39 TÊN TÀI LIỆU)

------------------------------------

LỊCH SỬ ĐỊA LÝ

1. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước (1975-2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bình Phước.-H : Chính trị Quốc gia, 2008 .-422 tr. ; 21cm

Chỉ số phân loại: 324.259 707 509 597 71/ L 302 S

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những nỗ lực lớn lao, tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường sức mạnh toàn dân đã khôi phục được cơ bản những cơ sở công nghiệp, nông nghiệp, phát triển giáo dục, y tế; giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đánh bại âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, ổn định tình hình kinh tế - xã hội; tiến hành công cuộc đổi mới đạt được nhiều thắng lợi nổi bật trên nhiều mặt, tạo tiền đề cho việc chuyển sang thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa tỉnh nhà tiến lên vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final