Home HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ Thư mục địa chí tỉnh Quảng Trị (890 tên tài liệu)
Thư mục địa chí tỉnh Quảng Trị (890 tên tài liệu) PDF. In Email

THƯ MỤC ĐỊA CHÍ TỈNH QUẢNG TRỊ (890 TÊN TÀI LIỆU)

----------------------------------

PHẦN I: VĂN HÓA – XÃ HỘI – KINH TẾ

1/. 20 năm Bảo tàng Quảng Trị / Lê Đức Thọ chủ biên. - Huế : Thuận Hóa, 2009. - 344tr.: ảnh; 21cm.

ĐTTS ghi: Bảo tàng Quảng Trị.

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình phấn đấu, lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ cùng những thành tựu đã đạt được trên các mặt hoạt động của bảo tàng tỉnh Quảng Trị.

Ký hiệu môn loại: 069

Ký hiệu kho: Kho địa chí lớn: KCL.000268

Kho đọc lớn: KDL.004379; KDL.004380

2/. 40 năm tổ chức, hoạt động của ngành tòa án nhân dân ở Bình Trị Thiên. - Huế : Tòa án nhân dân Bình Trị Thiên, 1985. - 45tr.; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu 40 hình thành, phát triển, cùng quá trình phấn đấu, lao động, sáng tạo không ngừng nghỉ cùng những thành tựu đã đạt được trên các mặt hoạt động của ngành tòa án nhân dân ở Bình Trị Thiên.

Ký hiệu môn loại: 347.5974

Ký hiệu kho: Kho địa chí nhỏ: KCN.000654

[XEM TIẾP]

 

TIN MỚI

DANH MỤC THƯ MỤC ĐỊA CHÍ

danh-muc-2022-1

ĐỐI TÁC

nlv

2018-idt-ads

2023-03-25-quang-cao-slibvn

2021-dl-ads-1

saomai-logo-final