Cơ cấu tổ chức
Home Giới thiệu Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức PDF. In Email

Hội Thư viện Việt Nam gồm:

  • 1. Trung Ương Hội
  • 2. Hội thành viên
  • 3. Liên Chi Hội, Chi Hội
  • Các tổ chức trực thuộc Hội được thành lập theo quy định của pháp luật